Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Reformokat és prevenciót a gyermekvédelemben! - Petíció

Ezt a petíciót azzal a céllal indítom, hogy mi állampolgárok, jó érzésű és szerető szülők, értelmes emberek végre a sarkunkra álljunk és kiköveteljük azokat a változtatásokat, amelyeket meghozva sokkal biztonságosabban lehetne védeni a Magyarországon megszülető és az itt élő gyermekek lelki és testi épségét, alapvető emberi jogukat arra, hogy szüleik vagy bármely felnőtt ne árthasson nekik. Ez mindannyiunk kötelessége és felelőssége, a felnőtt társadalomnak a legalapvetőbb feladata, hogy a megszülető és a köztünk növekvő kiszolgáltatott és felnőtt emberektől minden tekintetben függő kisembereket szerető és testi-lelki fejlődésüket elősegítő környezetben neveljük fel. Senki nem fordíthatja el a fejét és senki nem vonhatja ki magát ez alól a felelősség alól. Ez az egész társadalmunk érdeke, mert minden gyermek felnő egyszer és hogy milyen felnőtt lesz az attól függ, hogy őt magát kik nevelték fel. Ha kevesebb bűnözőt, kevesebb pszichés beteget, kevesebb prostituáltat és kevesebb hontalan, életképtelen embert szeretnénk magunk körül látni, akkor bizony az ALAPoknál kell kezdeni a változtatást. Az ALAP pedig a GYERMEK.

Sajnos ma Magyarországon a statisztikai felmérések is bizonyítják, hogy gyermekek tízezreit éri valamilyen formában ártalom, testi-lelki bántalmazás, elhanyagolás, szexuális abúzus és kizsákmányolás formájában. Az esetek 80 százalékában saját vér szerinti szüleik ártanak nekik. A probléma felismerése, észrevétele a legalapvetőbb feladat, hiszen a családon belüli erőszakról csak nagyon kis százalékban szerezhet tudomást a környezet. Ezen elhanyagolhatóan kevés eset közül pedig mindössze néhány esetben történik valóban hatékony intézkedés, mely a gyermek érdekét szolgálja.

Az alábbi reformok azonnali bevezetését tartjuk szükségesnek:

1. Terhes nők számára a terhesgondozás kötelezővé tétele azzal a szankcióval, hogy amennyiben minimum 4 alkalommal nem jelennek meg a vizsgálatokon, akkor az a gyermek azonnali védelembe vételével jár amint a világra jött.

2. Terhes nők többszöri kötelező vér és vizeletvizsgálata, amellyel kimutatható az alkohol illetve droghasználat és függőség, a dohányzás és egyéb károsító magatartás...amennyiben ez bebizonyosodik a terhesség alatt, akkor az egyszeri felszólítás után a gyermek azonnali védelembe vételével jár, amint a világra jött. Amennyiben a szülő részt vesz valamilyen rehabilitációs kezelésen és azt követően legalább 1 éven át tiszta, akkor fokozatosan több lépcsőben visszakaphatja gyermekét, de továbbra is kötelezve lesz a rendszeres vér és vizeletvizsgálaton való részvételre.

3. Prevenciós céllal a terhesgondozás részeként a születendő gyermek szülei legyenek kötelesek részt venni egy 8 alkalmas szülésre és gyermekgondozásra felkészítő tanfolyamon, ahol elméleti és gyakorlati képzést kapnak egy gyermekvédelemben dolgozó szakembertől.

4. Prevenciós céllal a terhesgondozás részeként a védőnő legyen köteles a várandósság 7-8. hónapjában ellátogatni a gyermek leendő otthonába és felmérni azt a környezetet, ahová a gyermek kerülni fog. Legyen köteles felkészíteni a szülőket mindarra, amit a gyermek ellátásához be kell szerezniük és ezeknek a tárgyi dolgoknak a meglétét a gyermek hazaérkezését megelőzően ellenőrizni.

5. A terhesgondozás részeként a szülőket és a gyermekkel később egy háztartásban élőket pszichológusi vizsgálatnak kell alávetni, amellyel kimutatható, hogy van-e bármilyen pszichés jellegű probléma, és kötelezni kell őket arra, hogy mindannyian beszéljenek pszichológussal arról, hogy milyen érzéseik vannak a gyermek érkezésével kapcsolatban, milyen a kapcsolatuk egymással és milyen lelki segítségre van szükségük. Amennyiben a pszichológus úgy ítéli meg, hogy a szülők, illetve a gyermekkel később egy háztartásban élők bármelyike pszichésen beteg vagy lelki támogatásra szorul, azt köteles jelenteni és rendszeres pszichológiai segítségnyújtást biztosítani. Amennyiben a pszichés rendellenesség léte egyértelmű és annak természete a gyermek lelki vagy testi épségét veszélyzetetheti, és a pszichésen kimutathatóan problémás személy nem hajlandó a segítséget elfogadni, vagy problémája súlyossága hosszabb és elhúzódó kezelést igényel, akkor a gyermek csak akkor maradhat a családban, ha a pszichésen beteg családtag külön háztartásba költözik, illetve kórházi kezelésbe kerül.

6. A gyermek születése után a gyermek 1 éves koráig a védőnőnek heti, míg a gyermekorvosnak havi rendszerességgel kellene látnia a gyermeket, a védőnőnek a gyermek saját környezetében való meglátogatása, míg a gyermekorvosnak a rendelőjében való fogadása által. Amennyiben a szülő hibájából bármely ilyen alkalommal a gyermek láthatósága meghiúsul, úgy a védőnő és a gyermekorvos legyen köteles azt jelenteni a gyermekjóléti szolgálatnak, amely legyen köteles ellátogatni a gyermekhez és számon kérni a szülőt, nevelőt. Természetesen a gyermek vagy gondozójának betegsége esetén orvosi igazolással lehessen időpontot módosítani, vagy kérni, hogy a gyermekorvos házhoz jöjjön. Amennyiben a szülő többszöri alkalommal is elutasítja a védőnő látogatását, illetve nem viszi el a gyermekorvosi kontrollra a gyermeket, akkor a gyermekjóléti szolgálat köteles legyen jelenteni a gyámhatóságnak, mely legyen köteles felszólítani a szülőt, hogy ha továbbra is negligálja a kötelező vizsgálatokat, akkor a gyermeket védelembe veszi.

7. A gyermek 1 éves korától 3 éves koráig a védőnőnek két hetente a gyermekorvosnak pedig szintén havonta kötelező legyen megvizsgálnia a gyermek egészségi és lelkiállapotát és köteles legyen jelenteni minden problémát a gyermekjóléti szolgálatnak, mely legyen köteles a legkörültekintőbb és a gyermek biztonságát maximálisan szolgáló intézkedéseket tenni. Amennyiben a szülő többszöri alkalommal is elutasítja a védőnő látogatását, illetve nem viszi el a gyermekorvosi kontrollra a gyermeket, akkor a gyermekjóléti szolgálat legyen köteles jelenteni a gyámhatóságnak, mely szólítsa fel a szülőt, hogy ha továbbra is negligálja a kötelező vizsgálatokat, akkor a gyermeket védelembe veszi.

8. A gyermek 3 éves korától 14 éves koráig a védőnőnek és a gyermekorvosnak is havonta vagy legalábbis rendszeresen legyen kötelező megvizsgálnia a gyermek egészségi és lelkiállapotát és legyen köteles jelenteni minden problémát a gyermekjóléti szolgálatnak, mely legyen köteles a legkörültekintőbb és a gyermek biztonságát maximálisan szolgáló inzétkedéseket tenni. Amennyiben a szülő többszöri alkalommal is elutasítja a védőnő látogatását, illetve nem viszi el a gyermekorvosi kontrollra a gyermeket, akkor a gyermekjóléti szolgálat legyen köteles jelenteni a gyámhatóságnak, mely szólítsa fel a szülőt, hogy ha továbbra is negligálja a kötelező vizsgálatokat, akkor a gyermeket védelembe veszi. 2 éves kortól már belép a jelzőrendszerbe a bölcsöde, az óvóda és az iskola is, melyeknek szintén kötelessége legyen jelezni minden problémát a gyermekjóléti szolgálat és a gyámügy felé.

9. A bölcsödékben, óvódákban és iskolákban a gyermekekkel foglalkozó felnőttek mellett 100 gyermekre vonatkozóan minimum 1 gyermekpszichológus jelenléte legyen kötelező, aki minden gyermekkel személyes kapcsolatban van és folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekek lelki állapotát és fejlődését, bizalmas viszonyt ápol velük, amelyben a gyermekek félelem nélkül megnyílhatnak és elmesélhetik neki ha bántják őket a szüleik vagy másik ember. Ezzel kapcsolatosan pedig a pszichológus legyen köteles félévente egy kontrollvizsgálatot is elvégezni különböző tesztek és pszichológiai játékok elvégzésével.

10. Amennyiben a gyermekkel érintkező bármely személy, illetve szomszéd jelzi a családsegítő vagy gyermekjóléti szolgálatnál, hogy a gyermek vagy gondozója egy harmadik személy által feltehetőleg testi illetve lelki bántalmazásnak, veszélyezetetésnek vagy elhanyagolásnak van kitéve, a gyermekjóléti szolgálat a rendőrség és a gyámhivatal felé ezt legyen köteles jelezni, majd e három szerv együttesen legyen köteles teljes részletességgel kivizsgálni az ügyet és a gyermek számára teljes biztonságot adó intézkedést végrehajtani. Amennyiben bárkiről kiderül, hogy a gyermek vagy gondozója életére nézve veszélyes lehet és az illető esetében komolyabb pszichés rendellenesség is bizonyítható, az adott személy teljes láthatási joga automatikusan szűnjön meg és az illető legyen köteles kényszergyógykezelésen részt venni. Amennyiben a kényszergyógykezelés nem indokolt, de rendőrségi intézkedés igen, a láthatási jog szintén automatikusan szűnjön meg és a családsegítő legyen köteles jelezni ezt az önkormányzatnak, amely pedig legyen köteles a gyermek érdekében a gondozóival együttműködve új lakhatási lehetőséget biztosítani a többi családtag és a gyermek számára természetesen teljes adatvédelemmel.

11. Követeljük a gyermekek veszélyeztetéséért, elhanyagolásáért és bántalmazásáért sokkal szigorúbb igazságszolgáltatási intézkedések meghozatalát. Elhanyagolásért és veszélyeztetésért 5 és 10 év közötti, folyamatos lelki, többszörös fizikai vagy szexuális bántalmazásért pedig 10 és 20 év közötti börtönbüntetés kiszabása szükséges!

12. Követeljük a gyermekvédelemben dolgozók folyamatos képzését, képzettségének ellenőrzését, munkájuk hatékonyságának folyamatos ellenőrzését, felülvizsgálatát. Erre a célra egy külön intézményi szerv kialakítását és munkájának állami pénzből való finanszírozását! Követeljük azoknak a gyermevédelemben dolgozó embereknek a szigorú büntetését, akik nem végzik felelősségteljesen és hatékonyan a munkájukat! Követeljük azt is, hogy a gyermekvédelemmel kapcsolatos összes törvényt a benne dolgozók közös megegyezése, szavazása alapján szigorítsák meg, a nem adekvát törvényeket pedig az ő véleményük és tapasztalataik alapján módosítsák. Követeljük a gyermekvédelemben dolgozók létszámának a hatékonyság érdekében való megnövelését és számukra folyamatos szupervízió biztosítását.

13. Követeljük az örökbefogadás jelentőségének népszerűsítését a társadalom számára minden lehetséges fórumon és az örökbefogadási procedúra hatékonyabb és gyorsabb, körültekintő lefolytatását. Követeljük a nevelőszülőség feltételeinek szigorítását, a nevelőszülők alkalmasságának szigorú szűrését. Követeljük a gyermekotthonokban dolgozó nevelők pszichológiai képzésének kiszélesítését, alkalmasságuk sokkal szigorúbb szűrését és munkájuk minőségének folyamatos felügyeletét, gyermekpszichológus bevonásával.

A gyermekekért és egy szebb világért!!! 

Köszönjük.

 

Bősze Karola

 

A petíció aláírásához katt ide

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


Utolsó kép


HirdetésArchívum

Naptár
<< Július / 2017 >>


Statisztika

Most: 8
Összes: 1806431
30 nap: 20705
24 óra: 577