Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Hogyan érvényesítse a különélő szülő a tájékoztatáshoz való jogát?

suket-fulek.jpgAz Apák az Igazságért Egyesület az Igazságügyi Minisztérium államtitkárához, Dr. Vízkelety Mariannhoz fordult, azzal a kérdéssel, hogy hogyan, és milyen formában érvényesítheti a különélő szülő a gyermekéről szóló, tájékoztatáshoz való jogát, abban az esetben, ha sem a gyermekkel együtt élő szülő, sem a gyámhivatal, sem pedig a képző intézmény nem partner ebben. Kérdésük nyomán az államtitkár asszony az Emberi Erőforrások Minisztériumához és a Belügyminisztériumhoz fordult, a szükséges válaszokért.

Az Egyesület megkeresése a következőképpen hangzott:

Tisztelt Államtitkár Asszony!

Az Apák az Igazságért Egyesület, mint jogi személy igen friss szervezet ugyanakkor, mint közösség közel kétéves múltra tekint vissza. Közösségünk tevékenységét mintegy 2500 - többségében gyermekétől külön élő - szülő követi nyomon: elsősorban férfiak (apák), de számos nő (anya és nagymama) is, akik egyetértenek alapelveinkkel. Céljaink közé tartozik a szülők effektív egyenlősége, a gyermekeiktől külön élő szülők szerepének magasabb elismerése, a gyermeknevelésében való teljesebb részvételük elérése.

Az Apák az Igazságért Egyesület nevében ezúton kérelmet terjesztek elő a külön élő szülőket megillető tájékoztatáshoz fűződő jog tárgyában azzal, hogy szíveskedjék a Tisztelt Minisztérium Egyesületünk részére - annak közérdeket is képviselő tevékenységére tekintettel - hivatalos állásfoglalást adni arról, hogy a külön élő szülő hol és miképpen érvényesítheti hatékonyan a gyermekkel kapcsolatos tájékoztatáshoz való jogát.

I.

A Ptk. 4:174. § deklarálja a különélő szülő arra vonatkozó jogát, hogy a gyermekéről a gondozó szülőtől tájékoztatást kapjon. A gondozó szülő számára a törvény e tárgykörben kötelezettséget ír elő.

Az elvált szülők között gyakori vita tárgya akár peren kívül, akár perben, hogy a külön élő szülő fenti jogosultságát miként tudja érvényesíteni, amennyiben a gondozó szülő tájékoztatási kötelezettségének önként nem tesz eleget, azaz részben vagy egészben elzárkózik a kötelező együttműködés elől, illetve a külön élő szülő tájékoztatásától összes vagy valamely, a gyermeket érintő (lényeges) kérdésben.

A Ptk. 1:6. § szerint bírói útra tartozik a Polgári Törvénykönyvben foglalt jogok érvényesítése. Álláspontunk szerint a bírói út jelen jogosultság érvényre juttatásában akadályt jelent, mivel köztudomású, hogy a bírói út lassú, néha már az első kitűzött tárgyalás is késő ahhoz, hogy a szülőt megillető információ megfelelő időtartam alatt a szülő birtokába kerüljön. Mindezek mellett amennyiben a bíróság külön eljárásban hozott döntésében elrendeli a gyermeket gondozó szülő tájékoztatási kötelezettségét, a határozat végrehajtásának az időtartama is hosszabb folyamat, tehát nincs lehetősége a külön élő szülőnek arra, hogy ésszerű időn belül tudomást szerezzen gyermekét érintő kérdéseket illetően.

Hogyan, és milyen úton érvényesítheti a külön élő szülő a Ptk. 4:174. §-ban rögzített jogát?

Tagjaink és a hozzánk forduló külön élő szülők problémáit látva a legtöbb esetben az egészségügyi tájékoztatással van gond, valamint a gyermek iskolai előmenetelével (ideértve az iskolaválasztást, iskolaváltás, pályaválasztást), illetve az iskolai kereteken kívüli egyéb, pl. sport-tevékenységről adott információ is elégtelen.

I.1. Az iskolai előmeneteléről a külön élő szülőt megilleti a tájékoztatás magától az intézménytől, (ld. nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 72. § (5) bekezdésének rendelkezései, melyek nem nevesítik külön a törvényes képviselőt és a szülőt, tehát a szülői minőség az, ami a tájékoztatásra feljogosítja a gyermekétől külön élő szülőt. Ennek megtagadása, akadályoztatása a szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény 248. § (2) bekezdésé a) pontjába is ütközhet). Ennek ellenére rengeteg iskola van, mely a szülő tájékoztatását megtagadja, az óvodákról nem is beszélve; ott hamarabb kimutatható a külön élő szülő hátrányos megkülönböztetése e téren.

Kérjük a Tisztelt Minisztérium állásfoglalását, hova fordulhat a külön élő szülő abban az esetben, ha mégis megtagadja az intézmény az őt megillető tájékoztatást?

I.2. A Köznevelési törvénnyel ellentétben, az egészségügyi tájékozódáshoz a külön élő szülőnek nincs lehetősége, amennyiben a gyermeket gondozó szülő ezt megtagadja.

Kérjük a Tisztelt Minisztériumot, hogy Egyesületünk számára nyújtson tájékoztatást arról, hogy mit tehet a külön élő szülő azért, hogy az őt megillető tájékoztatást időben megkapja, illetve milyen opcionálisan, illetve kötelező jelleggel használatos eszközök állnak a hatóságok rendelkezésére annak érdekében, hogy érvényt szerezzenek a külön élő szülő gyermekkel kapcsolatos tájékozódáshoz fűződő jogának.

II.

A szülők közötti viták a gondozó szülő joggal való visszaélései okán rendszeresek. Többször előfordul, hogy a gondozó szülő a külön élő szülő tudta (és így értelemszerűen beleegyezése) nélkül átíratja a kk. gyermeket más köznevelési intézménybe, (iskolába, óvodába). Nyilvánvaló, hogy ennek megengedhetőségében közrejátszik a köznevelési intézmény “tudatlansága” is, jóllehet a gyermek beíratásához mindkét szülő aláírása, beleegyezése szükséges.

Hova fordulhat, és milyen fórumon, hatóságnál kérheti a külön élő szülő ennek a jogsértésnek az orvosolását, szankcióját, valamint akár az eredeti állapot visszaállítását?

III.

A kiskorú gyermek okmányai terén szintén nem egyértelműek a külön élő szülőt terhelő kötelezettségek, valamint az őt megillető jogok gyakorlása. Tudomásunk szerint útlevél, személyi igazolvány, valamint lakcímkártya kiállításához szükséges mindkét szülő aláírása, beleegyezése.

Kérjük a Tisztelt Minisztérium állásfoglalását, hogy hova fordulhat a külön élő szülő a jogai érvényesítése céljából, amennyiben a gondozó szülő nem tájékoztatja őt és önkényesen dönt a fenti okmányok kiállításáról, netán a kiállító szerv helyt is ad kérelmének?

Budapest, 2016. február 23.

Tisztelettel:
Szaniszló Csaba
elnök
Apák az Igazságért Egyesület

***

Az államtitkár asszony válasza ide kattintva elolvasható. 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


Utolsó kép


HirdetésArchívum

Naptár
<< Július / 2017 >>


Statisztika

Most: 13
Összes: 1804502
30 nap: 21391
24 óra: 606