Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Emeljék a gyermekek után járó ellátások összegeit - határozati javaslat

A válság előtti időszakhoz képest minden mutató szerint nőtt a szegénység Magyarországon, különösen a súlyos anyagi deprivációban él ők aránya emelkedett. Ezek a folyamatok különösen erőteljesebben érintik gyermekeket, a gyermekes családokat.

Az elmúlt éveket értékel ő egyik civil jelentés szerint a 2010-es kormányváltás után jelentősen romlottak a gyerekek szegénységére vonatkozó mutatók. Ki kell emelni, hogy nem csak a munkanélküliek, hanem a foglalkoztatottak körében is növekszik a szegények aránya az utóbbi években. Mindezek a változások „természetszerűen” következtek a Kormány gazdaság- és társadalompolitikájából, amely 2010 óta a felső jövedelmi tizeden kívül mindenkinek jövedelemcsökkenést okozott (sőt a legszegényebb két decilisben közel 20%-kal csökkent az egy főre jutó reáljövedelem).

Az összes jövedelemből a legfelső jövedelmi ötöd ma jóval nagyobb arányban részesül, mint a válság előtt, miközben a többi ötödben, különösen a legszegényebbeknél folyamatosan csökken a részesedés. Az elszegényedés súlyosan veszélyezteti a társadalom integrációját, jelenét és jövőjét. Mindezek miatt van szükség a társadalom szegényebb rétegeinek jövedelmének „felzárkóztatására”, különösen a gyermekes családok és az idősek tekintetében.

Ennek érdekében a családi és szociális juttatásoknak az emelése elengedhetetlen, melyek nagy rész e 2008 óta változatlan. A legfrissebb adatok szerint tavaly 3,6%-kal emelkedett a bruttó hazai termék (GDP), sőt idén is 3% körüli értékkel számolnak. Semmisem indokolja tehát, hogy a Kormány ne növelje a szociális juttatásokat, ha már eddig nem tette, miközben számos ne m létfontosságú beruházásra tíz- vagy akár százmilliárdok mennek el. A családi pótlék emelése az egyik legfontosabb teendő a gyermekes családok támogatásának érdekében. A családi pótlékot – mint az első Orbán kormány idején – az elmúlt öt évben se m emelték egy fillérrel sem. A rászoruló gyermekek támogatásának érdekében szükséges a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény évi kétszeri juttatásának emelése is, amely szinté n évek óta változatlan.

A nyugdíjminimum a jelenlegi támogatási rendszer egyik kulcsa, mivel számos családi ó s szociális juttatás mértékét meghatározza, így különösen a gyes, gyet, anyasági támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás egészségkárosodási és gyermekfeltigyeleti támogatás, települési támogatás összegét befolyásolja, ezért ennek emelését javasoljuk.

Mivel a nyugdíjminimum a támogatásokhoz való hozzáférést is befolyásolja, így a sok éve változatlan összegű küszöb révén a rendszer felülről zárja ki az elszegényedőket. Az emelés ezen is segítene. De emellett fontos lenne a közgyógyellátás havi keretének emelése is, amely az idős, beteg emberek fokozottabb támogatását tenné lehetővé.

A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások, megfelelő szintű működtetése érdekében egyaránt szükség van az állami normatívák emelésére valamint – a dolgozók rendkívül alacsony keresetére tekintettel – a béremelésre is. Hasonlóan fontosnak tartjuk, hogy a közfoglalkoztatásért járó bér elérje a minimálbér szintjét illetve, hogy a Munka törvénykönyvének szabályai legyenek érvényesek a közmunkát végzőkre is, hiszen a közmunka is munka.

Dr. Kövér László az Országgyűlés Elnöke részére

Képviselői önálló indítvány Határozati javaslat kezdeményezése

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 28 . § (4) bekezdésében foglalt jogunknál fogva, az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 27. § (1) bekezdés b) pontja alapján Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásához szükséges egyes intézkedésekről az alábbi országgyűlési határozati javaslatot nyújtjuk be.

Az Országgyűlés /2015. ( ) OGY Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásához szükséges egyes intézkedésekről Az Országgyűlés, tekintettel

• a gazdasági és a munkaerő-piaci helyzetre,

• a szegénységben, társadalmi kirekesztettségben él ők jelentős arányára, különösen a gyermeket sújtó nélkülözésre,

• a munkából él ők növekvő elszegényedésére,

• a fokozódó társadalmi egyenlőtlenségekre,

• az évek óta változatlan összegű ellátások elértéktelenedésére,

az alábbi határozatot hozza:

1 . Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy Magyarország 2016. évi központi költségvetésben teremtse meg

a) a családi pótléknak és a gyermekek után járó egyéb ellátásoknak, a szociális támogatásoknak, az öregségi nyugdíj legkisebb összegének, a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások állami támogatásainak legalább 30%-o s emelését;

b) a rászoruló gyermekek egész éves étkeztetését;

c) a szociális és gyermekvédelem területén dolgozók 30%-os béremelését;

d) a közfoglalkoztatásért járó bér minimálbér szintjét biztosító fedezetet.

Határidő: azonnal

Felelős: államháztartásért felelős miniszter

2, Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy Magyarország 2016, évi központi költségvetésének megalapozása során dolgozza ki a 1 . pont végrehajtásához szüksége s törvénymódosításokat ,

Határidő: azonnal

Felelős: államháztartásért felelős miniszter szociál- és nyugdíjpolitikáért felel ős miniszter

3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

 

Budapest, 2015, április 2.

 

Korózs Lajos, Rangóné Borbély Ildikó országgyűlési képvise1ők, (MSZP)

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


Utolsó kép


HirdetésArchívum

Naptár
<< Július / 2017 >>


Statisztika

Most: 11
Összes: 1807441
30 nap: 20745
24 óra: 720