Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A gyermekvédelmi törvényjavaslat minden szülő kollektív bűnösségét mondja ki a gyermeknevelésben

suket-fulek.jpgAz alábbiakban a Ne add a gyermeked! címmel, a Szülői Jogi Fórum csoport által, november 30.-án  megrendezésre került, társadalmi vitafórum a hatékonyabb gyermekvédelemért tartalmi összefoglalóját olvashatják.

A jog és jogszabályok hierarchiájában az uniós jogszabályok minden tagállamra nézve kötelezőek. Magyarországon kisebb-nagyobb sikerrel ezeket a szabályokat próbálták átültetni az Alaptörvénybe, törvényekbe, jogszabályokba, és rendeletekbe. Minden, ami ezeken kívül esik, az ne a törvénykezési kategória, azaz: sem bíróságon, sem Kúria előtt, sem Alkotmánybíróságon nem támadható.

Tehát: nincs hazai jogorvoslat.

Miért fontos ez a kérdés?

unnamed--1-.jpg„Az Országgyűlés több gyermekvédelmi és egészségügyi törvénymódosító javaslatot tárgyal társadalmi egyeztetés nélkül, a szülők háta mögött, amelyek sértik az Alaptörvény előírásait, alapvető jogainkat.”

Mi több: megszavazásuk után semmiféle jogi lehetőség nem marad megtámadásukra.

Részlet a T/12477 sz. törvényjavaslatból, melyről most fog dönteni a parlament: „A Gyvt. 17.§.-a a következő, (3.a.) bekezdéssel egészül ki: A jelzőrendszeri tagok a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében a gyermekvédelmi rendszer működésének és működtetésének szakmai módszereit  alkalmazva járnak el, amelyeket a miniszter az általa irányított minisztérium honlapján közzétesz.”

Azaz: a miniszter teljesen szabadkezet kap, azt ír le, és elő, amit akar, mert a honlapon közzétett, szakmai iránymutatás az sem nem törvény, sem nem jogszabály, semmiféle bíróságon meg nem támadható. Gumiszabály, szabad kéz a gyermekeink felett. Súlyosan alapjog sértő!

unnamed--2-.jpgMagyarország Alaptörvénye szerint: „XXIV. cikk Mindenkinek joga van törvényben meghatározottak szerint a hatóságok által, feladatuk teljesítése során, a neki jogellenesen okozott kármegtérítésére.”

Tehát: alapvető jog, hogy olyan szabályozást léptessenek Magyarországon érvénybe, amely bíróságon egyáltalán tárgyalható! Mert a fenti szabályozás ennek a kritériumnak nem felel meg.

A bíróságok jogszabályt alkotni nem képesek, arra az országgyűlés van felhatalmazva. Alapvető elvárás, hogy ne egy internetes, bármikor, tetszés szerint változtatgatható gumi-módszertanban foglalják össze, hogyan fognak a gyermekvédelmi szervezetek a családokkal, és gyermekekkel bánni, hanem tisztességes, jogszabályi garanciákat is alkalmazó, tartalmazó módon foglalják a folyamatokat bíróságok előtt is érvényesíthető törvénybe, rendeletbe.

A fentiekben említett módszertan 2016. május 31.-én lépett hatályba, és erről csak nagyon kevesen tudnak. Mire nem tér ki, mit nem vesz figyelembe a már elkészült módszertani útmutatás?

A már hatályos szakmai irányelv alapján a gyermekvédelmi szervezetek teljesen szubjektív feltételezések alapján már eljárhatnak a családokkal szemben. Ez az előírás pedig már önmagában tisztességtelen. Fontos megemlíteni, hogy az előírás egy teljesen tökéletes, hibák, és hibázás nélküli rendszert feltételez, mindentudó és mindenható orvosokkal, védőnőkkel, tanárokkal, stb.

unnamed--3-.jpgAz orvosi ellátások megválasztása, igénybevétele, vagy igénybe nem vétele, a kérdés eldöntése szintén alapjog, csakúgy, mint a gyermek és a család érdekének képviselete, akár még az egészségügyi-, és oktatási intézmény javaslatával, véleményével szemben is. Külön kiemelendő a kevés ismeret miatt a védőoltások köre, ahol orvosilag indokolt halasztás a szintén megtámadhatatlan módszertanként alkalmazott Védőoltási Módszertani levél alapján valójában nincs, nem létezik, még akkor sem, ha kellene.

Mindezeken túlmenően az oktatási intézmények, orvosok, egészségügyi intézmények, védőnők, tanárok a helyi önkormányzatok, vagy a KLIK, vagy az ÁNTSZ közvetlen fennhatósága alá tartoznak. Jelenleg ezek egyike sem mondható politikailag független szervezetnek, így gyermekeink a politika, a politikusok lélektelen eszközeivé válnak.

Az orvosokat az Orvosi Kamara, a jogászokat a Jogászkamara, a szakértőket a Szakértői Kamara igazgatja, valamennyi szervezet a jogszabályok hatáskörén kívülálló módon, szinte saját, külön jogrendként működve (valódi jogalkalmazás a kívülállók megtévesztésére szolgáló jogszabályokon, törvényeken, rendeleteken belül, de azok hatáskörén kívül) a kötelező tagsággal rendelkező tagok felett a szakmájuk gyakorlásának megvonási jogával rendelkeznek. Azaz: bárkit, szubjektív szempontok alapján kizárhatnak, eltilthatnak szakmájuk gyakorlásától.

Így nem annyira nehéz belátni, hogy a szülő az egyetlen, aki a gyermeke valódi érdekét képviselni tudja.

Ugyanakkor nagy figyelmet érdemel az ENSZ 2014. október 14.-én készült Gyermekjogi Jelentése Magyarországról. A Jelentés számtalan hiányosságra világít rá, és számtalan javaslatot fogalmaz meg. Külön figyelmet érdemel az egyenlő bánásmód hiánya, a szegény és roma gyermekekkel szembeni kirekesztő bánásmód, a szegénység miatti, családból való kiemelés, a fogyatékos és tartós beteg gyermekek ellátásában megfogalmazott hiányosságok.

unnamed--4-.jpgA fogyatékossággal élő gyermekek esetében a bizottság aggályosnak találta, hogy a fogyatékossággal (betegséggel) élő gyermekek családjai nem kapnak megfelelő támogatást, ide értve az anyagi támogatást is. Aggályos, hogy ezen gyermekek intézményi elhelyezése bevett gyakorlattá vált. Nincsenek megfelelő intézkedések a gyermekeket befogadó (integrált) iskolai nevelésének biztosítására, oktatási intézményeken belül megfelelő körülményű elhelyezésükre. A mentális és komplex fogyatékossággal élő gyermekek számára a fővároson kívül nincsenek korai fejlesztési lehetőségek. Az autista gyermekek számára nincsenek megfelelő oktatási intézmények. A fogyatékossággal élő roma gyermekekről pedig nincs semmiféle információ.

Általánosságban megfogalmazva a kormánynak rengeteg tennivalója és rendbe tennivalója akadna. A Jelentés 2014-ben készült, most 2016 év vége van. 2019. november 05.-én lesz esedékes a hatodik ország jelentés készítése. Amennyiben a civilek által vitatott törvényjavaslatból törvény születik, 2017. január 01.-től senkinek nem lesz módja a kapott, vagy nem kapott ellátásra panaszt tenni, azzal egyet nem érteni. Minden véleménykülönbség azonnal a gyermek súlyos veszélyeztetésének fog számítani, tehát nincs szülő, aki a gyermek családból való eltávolítását, kiemelését kockáztatni merné, hiszen a súlyos veszélyeztetés ezzel a jogi lépésessel jár karon fogva.

Így 2017-től a kormány az ENSZ Jelentésben említett, összes problémát egyetlen huszárvágással megoldja, soha többé nem lesz reklamáló, panaszt tevő, egyet nem értő szülő.

Számukra ez a legolcsóbb, és leghatékonyabb megoldás.

unnamed--5-.jpgMindez becsomagolva olyan, gyermekhalállal végződő esetek elrettentést szolgáló történeteibe, ahol, pl. a gyöngyösi gyermekéheztetés esetében az Alapjogi Biztos Jelentése saját maga is a rendszer hibás működésére mutatott rá. De nem említve a gyermekvédelmi rendszerben napvilágra került, botrányos pedofil eseteket, vagy az állítólagosan, szüleik által megerőszakolt gyermekek esetét, ahol a bíróság elfogadhatónak találta a gyermekek bogarakkal való táplálását, hiszen a világ más tájain is esznek bogarakat, ám, például a gyermekvédelmi szervezetek módszertani konszenzus kiadványa az Amerikai Táplálkozástudományi Intézet állásfoglalása alapján a gyermekek számára is előnyös vegetáriánus táplálkozási módot magyar viszonylatban a gyermekeket veszélyeztető tényezőnek értékeli.

Ahhoz tehát, hogy a törvényjavaslat az ENSZ Jelentésben foglaltaknak papíron eleget tegyen, a legfőbb, gyermekeket veszélyeztető tényezőnek a szülőket nevezi meg.

Ezzel együtt a törvényjavaslat szerint megszűnik az egészségügyi ellátások szabad igénybevételének joga is, tehát kötelező a védőnő és a gyermekorvos igénybevétele, választása. Ugyanakkor nem szól a törvény arról, mi a helyzet akkor, ha a gyermekorvos megtagadja az ellátást, vagy kidob a praxisból, netán a saját felelősségének palástolása céljából. …

Nem szól arról sem, amit a közelmúltban Dr. Póta György, a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesületének elnöke fogalmazott meg: már ma is vannak olyan körzetek, ahol nincs gyermekorvos, a jövőben pedig a körzetek mintegy egyharmadának megüresedése várható, orvosi utánpótlás nélkül.

unnamed--6-.jpgTehát olyan gyermekeket vehetnek védelembe, ahol az alapszolgáltatás nem is biztosított, de ezért a családokat teszi a kormány önmaga helyett felelőssé, és még bünteti is.

Nem szól a törvény a gyermek feletti felügyeleti jogokat a szülőtől ilyenformán megkapó orvosok, védőnők, gyermekvédelmi szakemberek, oktatási intézmények dolgozói, stb. felelősségi köréről, akkor, amikor a gyermek számára az intézkedéseikkel hátrányt, kárt, egészségügyi kárt okoznak. Hogyan vonhatók ők felelősségre?

Hogyan tartoznak kártérítéssel, kártalanítással a családokkal szemben, akaratuk ellenére meghozott intézkedésekért? Invazív egészségügyi beavatkozások nem végezhetőek el az érintettek beleegyezése, vagy szüleik, törvényes gyámjuk beleegyezése nélkül. Netán ezt a célt szolgálja a propagált ideiglenes gyám kinevezése?

Azaz: a gyereket kiveszik a családból, tesznek vele, amit akarnak, majd a következmények viselésével egyetemben visszateszik a családba és magára hagyják a családot és a gyermeket az okozott egészségügyi károkkal.

Mi számít egyet nem értésnek, nem együttműködésnek? Íme, néhány példa:

- Az egy éves gyermek kórházba kerül, az anya még szoptatja, de hely hiányában, és különben is, mert így szokták meg, az anyát hazaküldik. Az anya ezt nem akarja, tehát már nem együttműködő, fellép a súlyos veszélyeztetés, és kiemelik a gyereket a családból?

- A gyermeknek az óvodában, iskolában más gyermekkel konfliktusa támad (más gyermek pl. zaklatja, veri). A szülő szóvá teszi, szeretne megoldást. A tanár nem tudja a helyzetet kezelni, a szülő elvinné más intézménybe a gyermeket. Az intézményben azonban kell a létszám, különben megszűnik a csoport, vagy osztály, ezért nem engedik el a gyermeket. A szülő nem együttműködő, fellép a súlyos veszélyeztetés, és kiemelik a gyermeket a családból?

- A gyermeket felügyelő személy a gyermeket zaklatja. A szülő tudomására jut a helyzet, a szülő a gyermeket próbálja menteni, feljelentést tenni, stb. A felügyelő személy tagad, megvádolja a szülőt nem együttműködéssel. Fellép a súlyos veszélyeztetés, és kiemelik a gyermeket a családból?

- A gyermek cukorbeteg és ételallergiás. Ovi nem akarja ellátni, a gyermekvédelmi intézményrendszer igénybevételével az azokat felügyelő jegyző segítségével a gyermeket magántanulóvá akarja kényszeríteni, ki akarja rekeszteni. A szülő küzd a gyermekfogadásáért, ellátásáért, integrált oktatásáért. Nem ért egyet az oktatási intézménnyel. Fellép a súlyos veszélyeztetés, és kiemelik a gyermeket a családból?

A sor végtelenségig folytatható.

unnamed.jpgHogyan lehet az, hogy valami, ami csupán csak igénybe vehető, azaz nem kötelező az egészségügyi ellátás maga sem, ezzel egyidejűleg pedig egyes részei kötelezők? Milyen egészségügyi hátrányt okoz az, ha a gyermeket nem a védőnő és az iskolaorvos vizslatja, hanem a család választott, akár magánorvosa végzi el ugyanezeket a vizsgálatokat, amennyiben azok elvégzése valóban indokolt?

Külön kiemelnénk az iskolai védőnői ellátás és iskolaorvosi ellátás keretein belül a kiskorú gyermekek törvényes képviselőinek távollétében történő, a gyermekek szempontjából tulajdonképp vadidegen személyek által elvégzett nemi szervi vizsgálatokat, azaz a 6-14 éves lánygyermekek bugyiba nézését, hogy a nemi szervek szőrösödnek már, vagy nem, vagy a fiúgyermekek fitymabőr hátrahúzását, melyet az iskolaorvos tőlük kér. Akkor, amikor a pedofília ellen külön nehéz a fellépés, akkor a gyermekeket idegenek által elvégzett kötelező nemi vizsgálatok elvégzésére kötelezik, így a gyermek hozzászokik ahhoz, hogy testét bárki megnézheti, hozzáérhet, őt bármire megkérheti? Ez Önök szerint helyes így? …

Ugyanakkor azt is kiemelnénk, a házi gyermekorvosok az ambuláns ellátásról a szülőknek ambuláns lapot nem kötelesek adni, így nem is adnak. A szülő kezében semmi sincs, ami az ellátás megtörténtét igazolná.

Az iskolai védőnők nem értesítenek legalább 8 nappal az elvégzendő vizsgálatok, beavatkozások előtt. A szülő legtöbbször utólag tudja meg, hogy a gyermekét egyáltalán megvizsgálták. A védőnők a családokat az otthonukban látogatják, a látogatások után készült jelentéseket a családok nem láthatják. Ezek a jelentések tehát gyermekjóléti célokat nem szolgálhatnak, mert a védőnők részéről a kölcsönös együttműködés nem valósul meg, hiszen a család írásban nem tudhatja meg, min kellene javítania, a védőnő szerint mit kellene változtatnia.

A védőnő tehát nem segítő szolgáltatást valósít meg, hanem a kollektív bűnösség elvén alapulva, a kormány tagjai által, a fenti törvényjavaslatban már meg is állapítva, ki is mondva, minden magyar szülőt potenciálisan a gyermekét veszélyeztető személynek, tényezőnek tartanak, és minden magyar szülőnek a védőnői látogatások rendszerességével bizonyítania szükséges a szülőkénti alkalmasságát, ártatlanságát.

A védőnői rendszer tehát nem segítő, hanem csendőri funkciót lát el a családok felett, méghozzá kötelező jelleggel a törvényjavaslat szerint, ami a világon is példátlan! De sajnos, nem pozitív értelemben, mivel ez a kötelezőség a családi- és magánélethez való jog súlyos megsértése, a kötelező egészségügyi ellátások igénybevételének elrendelésével egyetemben.

Ugyanezt folytathatnánk a gyermekjóléti szolgálatok, és a szakértői vélemények kapcsán is, hiszen a gyermekjóléti szolgálatok akkor is eljárnak, ha a feljelentésnek, jelzésnek alapja nincs, az valótlan. Akkor is eljárnak, ha arra őket a felettesük utasítja. A gyermek maga, az eljárás során sokszor mellékes szempont. A szülők pedig már ma is védekezésképtelenek a törvénytelen eljárásokkal szemben.

Az így kiemelt gyermekek pedig ugyanúgy visszahozhatatlan, pótolhatatlan éveket töltenek távol vétlen szüleiktől, mindennemű jóvátétel nélkül. De hogyan is lehetne a már okozott lelki károkat is meg nem történtté tenni, és helyreállítani a jogtalanul szétszakított családok egységét, az idő kerekének visszaforgatása nélkül?

Mégis: mi az oka annak, hogy Magyarországon az alapvető emberi jogot, a gyermekeink feletti döntés jogát és az egyet nem értés, a jogorvoslat keresésének a jogát veszik el minden szülőtől, és nyilvánítanak, kivétel nélkül, minden szülőt szülőként alkalmatlanná?

 
 


Utolsó kép


HirdetésArchívum

Naptár
<< Július / 2017 >>


Statisztika

Most: 15
Összes: 1804270
30 nap: 21463
24 óra: 607