Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A gyermekszegénység és a jogalkotás összefüggéseiről

A jogalkotó országunkban meghatározza a szociális ellátások, és a gyermekek után járó állami támogatások összegét. Mindezt úgy teszi meg, hogy közben nem figyel oda arra, a szülőknek pontosan és havonta mennyi összegre van szükségük ahhoz, hogy gondtalanul, biztonságban felnevelhessék a gyermekeiket. Erre a legfényesebb példa az, hogy hazánkban 2008 óta - hiába szökött egekbe az infláció, és értéktelenedett el a fizetőeszközünk - nem emelték sem a családi pótlék, sem pedig a GYES összegét.

A családi pótlék összege 2014-ben: 1 gyermekes család esetén 12 200 FT, egyedül nevelő, 1 gyermekes szülő esetén 13 700 Ft. Nos, ebből az összegből, ha a gyermek még pelenkás, a szülő biztosítani tudja a baba fél havi pelenkáját - abban az esetben, ha darabos, kimért áron vásárolja azt meg - és akkor még enni nem adott a gyermekének, de ruhákat sem vásárolt számára. Ez azt is jelenti, hogy az érzékeny bőrű baba pelenkáját ebből az összegből a szülő kb. 1 hétig tudja biztosítani, és akkor még nem ejtettem szót arról, ha az anyukának nincs teje, és a babának tápszert kell adnia. Ha a tápszerek költségét nézzük, akkor a családi pótlékból kb. 2-3 hétig tudja etetni a babát, abban az esetben, ha a gyermeknek nincs szüksége speciális tápszerre, mert, példának okán valamilyen, (pl. laktóz-) érzékenységgel született.

Ez az összeg nagyobb gyermekek esetén talán elegendő az óvodai ellátásokra, és a menzán túli kifizetésekre, de akkor még - faluról - nem járt be a gyermek az intézménybe, mert arra már nem jut belőle. Ha idősebb gyermeket nézünk, akkor, ha a szülő ebből az összegből kifizeti az iskolai menzát, nem tudja finanszírozni már az egyéb, iskolai költségeket, amelyek, az új köznevelési törvénynek köszönhetően, szintén fizetési kötelezettséget ró a szülőkre. Például: a kötelező uszodai oktatás, mely nincs minden településen. Ehhez utaznia kell a gyermeknek, és meg kell váltania az uszodai belépőt is. Ha a gyermek mozgásában korlátozott, ahhoz, hogy ezt a kötelező tantárgyat teljesíteni tudja, speciális buszt is ki kell bérelnie, vagy, ha van ilyen otthon, akkor a szülőnek kell az úszás napokra egy nap szabadságot kivennie a munkahelyéről, hogy gyermekét az uszodába szállítsa, mely esetekben természetesen megtankolja a speciális szállítójárművet, az egekbe emelt benzinköltséggel. Abban az esetben, ha a gyermek már felnőtt közben, és nappali tagozaton, felsőoktatási intézményben tanul, ez az összeg nem elég arra, hogy a kormányunk által kötelezővé tett havi tandíjat befizesse, az ugyanis a családi pótlék összegének a 3-4-szerese. ...

A családi pótlék összegéből, ha megbetegszik a gyermek, lehetetlen dolog egyetlen terápia végigvitele is, hiszen ez az összeg nem elég arra, hogy a gyermek gyógyszereit kiváltsa a szülő. Ennek is nagyon egyszerű oka van: a gyermekgyógyszerekről a jogalkotó elvette az állami támogatást. Megtehette, ugyanis az Alaptörvényünkből szándékosan kitiltotta a társadalombiztosítás jogintézményét, ami azt jelenti: nemcsak jogbiztonság nincs az országunkban, hanem elvették/megszüntették a gyermekek egészséghez és a gyógyuláshoz való jogát is. Ez pedig minden, Magyarország által aláírt nemzetközi egyezménnyel szembemegy. Amellett, hogy a jogalkotó elvette a gyógyszerár támogatást, nagylelkűen azt is kitalálta, hogy a krónikus betegségben szenvedő gyermekek tulajdonképpen nem is betegek, csak szimulálnak, úgyhogy tőlük meg is vonta azonnal az emelt családi pótlékra való jogosultságot. Ugyanezt megtette a felnőtt, rokkant emberekkel is, de ők valahogyan túlélik. Egy gyermek szervezete viszont nem ennyire erős, ők nem biztos, hogy túlélik. A krónikus betegségben szenvedő gyermekek szüleinek döntenie kell arról - főleg abban az esetben, ha munkanélküliek, vagy közmunkán vannak -, hogy etetik, vagy gyógyíttatják a beteg gyermeküket. Ugyanis, abban az esetben, ha meg is kapják a közgyógyellátási igazolványt, akkor a havi, egyéni gyógyszerkeret nem lehet több, mint 12 000 FT. Ez, a daganatos beteg gyermekeknek semmiféle segítséget nem jelent, tekintettel arra, hogy ott a havi gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz költsége bőven megközelíti, de több esetben el is hagyja a szülők által megkeresett minimálbér összegét.

Még vannak 100%-ban támogatott gyógyszerek, ám ezek támogatásából 2007-től levonják a doboz-díjat. ...

Igaz, közgyógyellátási igazolványt a szülők válthatnának ki beteg gyermekük számára, ha ennek kiváltási lehetőségét nem úgy határozta volna meg a jogalkotó, ahogyan meghatározta. A közgyógy igazolvány kiváltásához ugyanis folyamatosan, hónapokon keresztül meg kell lennie bizonyos összegű gyógyszerszükségletnek, ezzel együtt a család egy főre jutó jövedelme sem lehet több, mint 28 500 Ft. Az igényléskor azonban nem veszik figyelembe a szülők által leigazolt jövedelemből való kifizetéseket, így a család rezsi költségét, a család által havonta fizetendő hitel/hitelek törlesztőrészleteit, a nem beteg gyermekre fordítandó költségeket, hanem, úgymond a bruttó családi bevételt veszik figyelembe annak meghatározásakor, jár-e a krónikus betegségben szenvedő gyermek számára közgyógy ellátás.

A közgyógy-gyógyszerlistát 2006-ban eltörölték, ami azt jelenti: ingyenesen a beteg gyermeknek még csak az életmentő gyógyszer sem jár. ...

A közgyógyellátási igazolványt a jegyzőtől kell kérni, akinek a rendelkezésre álló keret alapján szükséges gondoskodnia erről a lehetőségről. Igen ám, csakhogy a rendelkezésre álló keret megfeleződött, miközben az önkormányzat területi illetékességén élő gyermekek száma a közigazgatás átszervezésével megduplázódott.Ez azt jelenti, hogy feleannyi keretből kell dupla annyi beteg gyermek gyógyulását biztosítania az önkormányzatnak, a jogalkotó jóvoltából.

Mivel a családi pótlék összegét 2008 óta nem emelték, ennek okán már régen nem felel meg a jogalkotó által elérni kívánt célnak. A jogalkotó ugyanis azt mondja: "A családi pótlék olyan pénzbeli, családtámogatási ellátás, melyet az állam a gyermekek nevelési és iskoláztatási költségeihez havi rendszerességgel biztosít."

Nos, ez már régesrég nem igaz. ....

Fontos megemlíteni, hogy a családi pótlék összege, mint gyermekek után járó juttatás, a végrehajtási törvény értelmében mentes a végrehajtás alól. Ennek ellenére sem a bankok, sem a végrehajtók nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel, hanem szívfájdalom nélkül végrehajtják. Ami a legszörnyűbb, a Provident és a MÁK olyan kapcsolatrendszert működtet egymással, hogy a Provident megkeresésére maga az Államkincstár, még folyósítás előtt letiltja a családi pótlékot attól a szülőtől, akinek ezen uzsorás cég felé tartozása van. A Providentnek ugyanis nem áll érdekében, ilyen kitűnő kapcsolatrendszer fennállása esetében külön venni a fáradtságot arra, hogy fizetési felszólítást küldjön, vagy végrehajtási eljárást indítson. Neki nincs végrehatóra szüksége, a tartozás kiköveteléséhez elegendő, ha az ügyfelének van legalább egy gyermeke, mert így elveheti tőle a gyermeke után járó ellátás összegét úgy, hogy közben ez az ellátási forma mentes a végrehajtás alól....

Hát, igen. Nagyon, nagyon sürgetően hiányzik hazánkból úgy az antikorrupciós törvénycsomag megalkotása, mint annak mihamarabbi, gyakorlati alkalmazása. ...

De nézzük a többi, szülőknek járó ellátási formát, amelyből szintén, a fentiekben részletezett kiadási költségeik vannak:

- A szociális segély az idei évtől szintén önkormányzati segélyezési formává változott úgy, hogy közben az önkormányzatok számára a központi költségvetés csak a fele keretet biztosítja a szociális jóléti kiadásaira. Szociális segély néven a legtöbb, eddig külön adható szociális támogatási formát össze is vontak, miközben a szociális segély összege nem emelkedett. Így már nincs külön adható temetkezési segély, vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. Ez azt jelenti, ha a szülő a szociális segélyt, mint anyagi támogatást igényli, nem kaphatja meg, mint rászoruló az ingyenes iskolai étkezést. Ugyanis az önkormányzat határozza meg azt, hogy az új, ún. önkormányzati segélyt készpénzben, tankönyv- és tanszertámogatásban, tüzelőanyag-osztásban, élelmiszer segélyben, vagy Erzsébet utalványban fizeti-e ki. Nem együtt, hanem vagy-vagy. ...

Természetesen a jogalkotói célnak ez az ellátási forma sem felel meg, amikorra a jogalkotónak sikerült átültetnie a gyakorlatba. Az elméleti meghatározása ugyanis a következő: "Önkormányzati segélyben elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. [Szt. 45. § (4)]" ... A gyakorlatban pontosan ezekre a kiadásokra nem elegendő, lévén a folyósítás gyakorlati feltételeit, nem az állam, hanem az önkormányzatok határozhatják meg, kényük-kedvük szerint: "Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait. [Szt. 132. § (4) g)]"

Ezzel együtt a szociális segély összege nem lehet több 44 508 Ft-nál. Ha 1 gyermekes, 2 nevelős családmodellben gondolkodunk, ahol a szülők közül az egyik közmunkás, a másik munkanélküli, ez azt jelenti, hogy a családmodell, bár 2 szülős, de csak 1 keresős. Az az egy kereső is csak a minimálbér töredékét viszi haza, tekintettel arra, hogy a munkanélküli szülő SEMMIFÉLE ellátásra nem jogosult - azaz: az ő jövedelmét váltja ki az önkormányzati segéllyel. Tehát: a 2 szülő együttes jövedelme ebben az esetben alig éri el a havi 90 000 Ft-ot. Ebből az összegből, ha megfelelőképpen szeretné iskoláztatni gyermekét ahhoz, hogy a gyermek már kitörhessen az őket érő szegénységből, nem fognak húst enni. Húst ugyanis nem tudnak venni úgy, hogy egyetlen kilogrammnyi mennyiséget nem lehet megvásárolni 1 000 Ft alatt. Húsra pedig egy gyermek fejlődő szervezetének szüksége volna. Ezt viszont ebben a fentebb vázolt családmodellben csak az iskolai menza biztosítaná számára, ha nem vették volna el tőle az ingyenes iskolai étkezés lehetőségét. Miért? Mert az új szabályozás értelmében az önkormányzat dönti el, hogy a család a menzán fogja-e etetni a gyermekét, vagy fűteni fog a gyermekére. ... Hiszen nem pénzt kap, hanem azt kapja, amiről az önkormányzat úgy ítéli meg, hogy kapnia kell. ....

- Az árvaellátás összege 24 250 FT. Ebből az összegből az egyedülnevelővé vált szülő nem képes sem tartani, sem nevelni a gyermekét. Arra meg főleg nem képes, hogy előmozdítsa számára a szegény sorból való kitörés lehetőségét. Ugyanakkor az özvegyi nyugellátást a megözvegyült szülő csak abban az esetben kaphatja meg, ha már jogosult saját jogon is az öregségi nyugdíjra. ... Tehát, ha valaki fiatalon veszíti el pl. egy betegség, vagy baleset következtében házastársát, ő nem kaphat özvegyi nyugdíjat, számára segítségként a gyermeke neveléséhez csak az árvasági ellátás és a családi pótlék marad. Meg, persze, ha munkanélküli, akkor az önkormányzati segély. ... Ha eközben hitelt is törleszt, akkor biztos az útja az utcára kerülésre, lévén, az önkormányzatok nem biztosítják a számukra csak választható adósságrendezési szolgáltatást. ....Ebben az esetben a szülő az utcára, a gyermek hatósági gondozásba kerül. A hatósági gondozásba vétel pedig azt jelenti a gyermek számára, hogy onnan kitörési pontja, lehetősége nincs. Ha lány, akkor az út mellett végzi, ha fiú, akkor a börtönben. Nincs több lehetősége, ha az egyik szülője meghal, mert sem az állam, sem az önkormányzat nem képes róla és életben maradt szülőjéről megfelelőképpen gondoskodni.

- A közfoglalkoztatottak minimális bére az idén már 75 500 Ft (bruttóban). Ez az összeg sem a minimálbért, sem pedig a létminimumot nem éri el, ezzel együtt 3-6 hónap időtartamban adható úgy, hogy a lejártát követően nem jár álláskeresési járadék, melynek összege 98 000 Ft (bruttóban). Ez már eléri a létminimum szintjét, ám mindössze 2 hónapon keresztül adható - ha a munkanélküliséget megelőző időszakban nem minimálbéren, és nem 4-6 órában volt a munkanélkülivé vált szülő bejelentve. ...

- Ha már semmiféle ellátásra nem jogosult a szülő, munkanélkülisége folytán, akkor foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, melynek összege 22 800 FT. Ha egy gyermeket is nevel, akkor a családi pótlékkal együtt sem éri el a havi jövedelme az 50 000 Ft-ot, mely pontosan a létminimum eléréshez szükséges összegnek a fele. Mint tudjuk, hazánkban a munkanélküliként eltöltött időszak években mérhető, elhelyezkedési lehetőség hiányában. Tehát, abban az esetben, ha a szülő munkanélkülivé válik, úgy a gyermeke biztos úton jár a mélyszegénység felé. Ebből a családi háttérből a gyermek kitörni, vagy előbbre jutni nem képes, nem tud.

- Lakásfenntartási támogatás összege, nagyvonalúan 2 500 FT úgy, hogy közben a gázszámla minden egyes esetben több tízezer forint kifizetésének terhét jelenti a szülő számára, havonta, ha nem szeretné, hogy megfagyjon a gyermeke. Nos, ehhez mérten a 2 500 Ft nem elég, sőt. A villanyszámla és a vízdíj szintén több tízezres kiadási tétel, külön-külön, így ez azt jelenti: nesze semmi, de fogd meg jól! ... Adunk, és mégsem. ... Adunk, hogy neve legyen a gyermeknek, ne érje szó a ház elejét, mert a mi kormányunk bizony gondoskodik a szavazó állampolgárairól. ...

- Ápolási díj összege: 29 500 FT úgy, hogy eközben a szülő napi 24 órás szolgálatot lát el gyermeke mellett, és jóval több az utazási (és minden más) költsége is, mint annak a szülőnek, akinek egészséges a gyermeke. Sok esetben ugyanis, a gyermek hirtelen rosszullétekor nem tudja megvárni a szülő azt, hogy a mentő kiérjen, saját maga rohan a gyermekkel, életmentésért a kórházba. (Ez annál is inkább így kell legyen, mert a mentősök diszpécsere ezt több esetben kéri is, lévén, ők maguk is létfenntartási gondokkal küzdenek, ezáltal egyre kevesebb autót és mentő személyzetet tudnak fenntartani. ...) Utazási/közlekedési támogatást az ápoló szülő természetesen nem kaphat.

... Azt hiszem, nem szükséges tovább bizonyítani azt: a jogalkotó nem hajlandó figyelembe venni a gyermekek életét, a gyermekek létfenntartásához szükséges kiadási összegek nagyságát, miközben a szülőt mindenféle megvonásokkal és adóterhekkel sújtja. Ha a szülő ellátatlan, ellátatlan marad a gyermek is. Ha a kormány a szülőt mélyszegénységbe taszítja, vele együtt mélyszegénységbe taszítja a gyermeket is - ebből a körforgásból a gyermekeknek kitörési lehetőségük nincs.

Ezzel együtt félő, hogy a nagyszülők fognak a gyermekek gyámjává válni, hiszen egyre inkább előtűnik az a társadalmi katasztrófa, amely azt jelenti: biztos megélhetéssel egy családon belül kizárólag a nagyszülő rendelkezik, tekintettel a jövedelmének számító nyugellátásra, amelynek összeg minden esetben jóval több, mint a munkabér összege, melyből a szülő él, és tartja el gyermekét. Ehhez vegyük hozzá azt a tényt: a családjogi törvényünk kimondja: az a szülő tarthatja - bontóper esetén - a gyermekét, akinek több jövedelme van, azaz: ha a gyermeke tartását biztosítani tudja és képes. Abban az esetben, ha váláskor mindkét szülő munkanélküli, ezáltal jövedelemmel nem rendelkezik, gyámként a jövedelemmel rendelkező nagyszülőt jelöli ki a bíróság a gyermek tartásának biztosításához. Így kerül úgy a szülő, mint a gyermek egy megtűrt élethelyzetbe, amely minden résztvevő fél számára minden tekintetben nagyon megterhelő. Nem csupán anyagilag, de pszichológiailag is. Onnantól kezdve az a nagyszülő diktálja úgy a szülő, mint a gyermek életét, aki jövedelemmel rendelkezik. A szülőnek a továbbiakban gyermeke sorsának alakulásába való beleszólási joga megszűnik.

A legtöbb nagyszülő nem halad a korral, ami azt is jelenti: a gyámságuk alá rendelt gyermekek maguk is korlátozottá válnak a nagyszülő rövidlátásának köszönhetően. Így alakulhat ki a gyermek számára egy bezárt és elzárt élethelyzet, amelyből kitörési lehetősége szintén nincs. ....

 

 

Doody

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


Utolsó kép


HirdetésArchívum

Naptár
<< Július / 2017 >>


Statisztika

Most: 20
Összes: 1804275
30 nap: 21467
24 óra: 612