Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A hatékony mondat- és szóértelmezés hiánya és annak következményei a gyámhivataloknál

kikozosites.jpgÉvek óta küzd egy házaspár a gyermekvédelmi szervek túlkapásaival szemben, gyermekeikért, kiket – tulajdonképpen – mondvacsinált okokkal emeltek ki tőlük. A szülők vonatkozásában kilenc szakértői szakvélemény készült eddig, és egyik szakértőt sem ütköztették a másikkal, annak érdekében, hogy tisztázzák, ki az, aki nem a valóságot rögzítette a szülők pszichés- és elmeállapotát illetően.

Mivel a szakértői szakvélemények ütköztetése elmaradt, így a hivatalok a saját szó- és fogalomértelmezésükre hagyatkoznak. Teszik ezt úgy, hogy a pszichiátria és az elmekórtan területén szakmai kompetenciával nem rendelkeznek.

„Az igazságügyi szakértő kimondta hogy "gyermeknevelésre alkalmas" a gyám és a saját vér szerint anya. Mindkettőről UGYANAZ a személy mondta ki. És javasolta, hogy NE az anyánál helyezzék el a gyerekeinket, hanem a gyámnál. Akkor miért állapította meg, hogy alkalmas? Ha számítanánk a számok: anyáról kettő mondta ki, gyámról egy. De ebben az ügyben semmi se számít.

Következzék annak az édesapának az érvelése, ebben a kérdésben, aki, a gyámhivatal meglátása szerint „gyengeelméjűségben” szenved, és ennek okán alkalmatlan a gyermekei nevelésére. Ha végigolvassuk a hivatal által megbélyegzett édesapa okfejtését, érvelését, és gondolatvezetését, rájöhetünk arra, valójában hol is keressük a „gyengeelméjűséget” ebben a történetben.

Hiszen a téves fogalomértelmezés, melyet szakmai kompetencia hiányából adódóan követnek el a hivatalban, is lehet a "gyengeelméjűség" jele, abban az esetben, ha a hivatal gondolkodási sémáját alkalmazzuk, és visszacsatolunk az apa hivatal általi megbélyegzésének és meghurcolásának tényére. ...

„(Disszimuláció: orvostanban a kóros tünetek elhallgatása, sőt eltagadása, különösen némely krónikus elmebetegek tulajdonsága, kik a kezelő orvos félrevezetésével gyógyultaknak, vagy a vizsgáló orvos előtt épelméjűeknek iparkodnak feltűnni. Céljuk lehet az, hogy a tébolydát kikerüljék azáltal, hogy a vizsgáló orvos előtt téveszméiket elhallgassák, v. az, hogy a tébolydából szabadulhassanak.)

Játszunk!

 Igazságügyi pszichológus szakértő által szerzett eredményeket {gyám(1.) s élettársa(2.) pszichodiagnosztikával megállapított jellemzőit} torzítatlanul, az engem megvizsgált igazságügyi pszichológus véleményében, jellemzőimet kitörölve, helyére gyám s élettársa hivatalosan megállapított jellemzőit beírva prognosztizáljuk a gyerekek jövőjét, milyen torzulások várhatóak, nézzük meg logikus eredményt kapunk-e:

1. disszimulációs tendencia, túlzottan rigid és sztereotíp gondolkodás, helyzetekre körülményekkel kevésbé számolva reagáló, rejtőzködés, saját szempontjait tekintés, énközpontúság, fokozottan szubjektív képzeletáramlás, alacsonyabb indulati tolerancia, érzelmi labilitás jellemzi. Ezek a tulajdonságok a gyermeknevelési alkalmasságot csökkentik, mert a mintakövetés következtében a gyermekek a bizonytalanságot, helyzetekre adott nem megfelelő reakciókat, sőt heves, mások szempontjait figyelembe venni nem akaró válaszreakciókat, rejtőzködést sajátíthatják el, alkalmazkodásukat a többi emberhez jelentős mértékben megnehezítve.

2. hangulati nyomottság, disszimulálás(-8), nagyon magas depresszió-skála(74), realitástól kissé elidegenedettség, fékezetlen feszültség, körülményekre indulatos reagálás, feszültségeit robbanékonyan és indulatosan való levezetés, agresszív késztetés, emberekhez ambivalensen, irreálisan viszonyulás, alacsonyabb hőfokon kötődés, rejtőzködés, szorongás, különleges reakciói közül az Agresszió jellemzi. Ezek a tulajdonságok a gyermeknevelési alkalmasságot csökkentik, mert a mintakövetés következtében a gyermekek a depressziót, agressziót, barátságtalanságot, emberekhez való irreális viszonyulást, bizalmatlanságot, a bizonytalanságot sajátíthatják el, alkalmazkodásukat a többi emberhez jelentős mértékben megnehezítve.

--
Gyermeknevelési alkalmasságot a gyermekek veszélyeztetését külön kell választani s nemcsak "egy vesszővel", ahogy a gyámhivatal teszi. Nem a feladatom a fogalmakat elmagyarázni, helyén való használatát, de talán fel kell világosítanom a "szakmát".

Ha valaki alkalmatlan a gyerekek nevelésére, nem jelenti azt, hogy velük egy háztartásban élve veszélyt is jelent rájuk.

Érthető?

Mondok példát: szellemi vagy testi fogyatékos személy az egyik családfő. Ha mentálisan baja van, nem bírja kellő súllyal felmérni a veszélyeket, így kockáztatva akár egy gyerek életét.

Ha mozgássérült a személy, akkor nem tudja kiszolgálni a gyermek igényeit úgy, mint egy "átlagos" fizikálisan átlagos családfő.

Hátrányt jelentve a gyerekeire, akiket nevel. Kulcsszó a hátrány, ami nem egyenlő a veszéllyel. A gyerek-veszélyeztetettség függhet attól, hogy szülő alkalmatlan, de hozzá kell tenni, hogy kizárólag abban az esetben, ha nincs más személy a családban (pl alkalmatlan anyuka esetén apa, alkalmatlan apuka esetén anya) aki képes lenne kiszolgálni a gyermek igényeit.

A kiskorú gyermekek 99.9%-a, önállóan gyereknevelésre alkalmatlan. Nem alkalmas gyereknevelésre, mégsem mondják, hogy akkor a gyereket el kell venni a másik gyerek mellől, mert gyereknevelési alkalmassága (korából adódóan) nincs meg.

Összegezve az alkalmatlanság-om:

Önállóan alkalmatlannak tekint valamelyik orvos, nem jelenti azt, hogy veszélyt is jelentek arra akivel együtt élek. Abban az esetben állná meg a helyét egy ilyen kijelentés, ha egyedülálló szülő lennék. (nem lenne, aki megfelelően ellátná a gyereket.)

DE.

Nézzék, hogyan fogalmaz rólam az igazságügyi elmeorvos szakértő? = "személyiségvonásai, egyedülálló szülőként hosszútávon hátrányosak lehetnének gyerekeire nézve"

Mit jelent? Hogy nem alkalmatlannak állít be a szakértő hanem, hátrányos helyzetet jelez. Egyedülálló szülő, ha önállóan alkalmatlan gyereknevelésre, az nem hátrányt fog jelenteni gyerekeire nézve, hanem a gyereknevelés lehetőségének teljes kizárását, megengedhetetlen veszélyforrást.

Következésképpen a szakértő alkalmasnak tart gyereknevelésre, ÖNÁLLÓAN IS. Csak éppen látja, hogy nem a legjobb megoldás, szeretné, ha feleségemmel együtt nevelhetnénk a gyerekeket.

Nemcsak, hogy a szakértő (P. Péter) nem mondta ki az alkalmatlanságomat, de még a hátrányos helyzetem tompításának lehetőségéről is szót ejt: "feleség esetén, ezek a hatások tompulnak"

Kérem, hogy a szakértő véleményét úgy értelmezzék, ahogy az szól, szó szerint. Szakértő érthetően írta le, a gyámhivatal feladata, hogy megértse.

H. Sz. G. hivatalvezető nevében és megbízásából K. M.né gyámügyi osztályvezető által szignózott s pecsételt, a "K. kiskorúak ideiglenes hatályú elhelyezésének felülvizsgálata tárgyban hozott határozatban (2016.12.21) szereplő "A szakértők nyilatkozatai egybehangzóak a tekintetben, hogy az apa önállóan gyermekei nevelésére alkalmatlan" szövegrész hamis, tekintettel P. Péter (utolsóként felkért igazságügyi elemorvos szakértő) határozott véleményére, melyben az alkalmasság megvitatásánál a jóval fontosabb kérdést kibontotta= "Az édesapa .. esetében .. nem véleményezhet, mely környezetére (így gyermekeire) nézve veszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető magatartással járna"

Mi támaszthatná Önök szerint még jobban alá a gyereknevelési alkalmasságom tényét? (113-as csatolt bizonyíték)

Bíróság által felkért igazságügyi elmeorvos szakértő írta= "nem tartom alkalmatlannak a gyereknevelésre" (108-as csatolt bizonyíték)

Bíróság által felkért két igazságügyi elmeorvos szakértő írta= "nem vonható le az a következtetés, hogy gyermekeit veszélyeztette volna" (110-es csatolt bizonyíték)

Ha valaki alkalmatlan, nem jelenti azt, hogy biztosan veszélyes is, hogy veszélyezteti a gyerekeit, ha van olyan személy a családban, aki kompenzálja a hiányosságokat, veszélyforrásokat.

Ha valaki nem veszélyezteti a gyerekeit (mint erről a szakértők véleménye rólam egységes) akkor az valószínűleg alkalmas is a gyerekei nevelésére.

"gyermeknevelési alkalmasságot csökkentik" szól azon szakértő véleménye, melyre a K. M.né bőszen hivatkozik?

Ezzel én, mint apuka is egyetértek.

S leírom, számtalan családban sok okot lehet találni, melyek a gyermeknevelési alkalmasságot csökkentik, pl játékszenvedély, alkohol, testi fenyítések, .. melyek mind mintakövetésül szolgálhatnak egy gyerek számára.

A gyerekeinket Tatabányán megvizsgálták.

Gyerek kis korában a legfogékonyabb mintakövetésre is, miért nem találtak problémát 2016 augusztusában a gyerekeimnél a szakértői bizottságánál dupla teszt alkalmával, gyerekpszichológus jelenlétével? Ez is megnyugtathatná Önöket. Ha érdekeltek lennének a család (gyerekek) érdekeiben, s nem ellenében gyűjtenének anyagot, ráadásul saját szájíz szerint formálva, értelmezve, az amúgy konkrétan fogalmazott igazságügyi szakvéleményeket.

(Vélemények közt rangsorolni is illene. Előbbre valónak érzem az elmeorvos véleményét a pszichológusénál, elég arra gondolnom, hogy az elmeorvosi végzettség megszerzése jóval több munkát igényel, talán nagyobb felelősséggel járó munkakör.)

Laikusoknak írtam, mint laikus.”

 

 
 


Utolsó kép


HirdetésArchívum

Naptár
<< Július / 2017 >>


Statisztika

Most: 24
Összes: 1804281
30 nap: 21465
24 óra: 615