Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Családon belüli erőszak

Cikkek

Megtörtént - A kislány végignézte a vérfürdőt

Gyermekelhelyezési vita állhat a magyarbánhegyesi tragédia mögött. A helyiek úgy tudják, T. Lajos többször is azzal fenyegette meg kislánya családját, hogy mindenkit megöl, ha külföldre viszik a kis Napsugarat, ugyanis Németországba akartak költözni. A hirtelen haragú apa be is váltotta fenyegetését. – Belépett a házba, magához vette a kislányát, majd pisztollyal a kezében kifelé indult. Ezt azonban nem hagy­ta a család többi tag­ja, megpróbálták megakadályozni, hogy elvigye a kicsit. Rájuk gondolkozás nélkül tüzelt 

 
2015.07.08 | Menüpont: Családon belüli erőszak | Hozzászólások: 0

De hogy jövök én tanácsokat adni egy Balónak?

Bár nem két­lem, hogy Gyurkó Szil­via és a rendőrtanárúr ös­­sze­szo­kott pá­ros, még­is ki­ült a nyu­gal­ma­zott rend­őr ar­cá­ra a meg­le­pe­tés, ami­kor Gyurkó Szil­via meg­je­gyez­te, hogy ne hasz­nál­ja már mind­un­ta­lan a „meg­ron­tás” ki­fe­je­zést, mert ez­zel azt suly­kol­ja, hogy az ál­do­zat va­ló­ban rom­lot­tá vált. Lát­ha­tó­an za­var állt elő Né­meth Zsolt fe­jé­ben, mert õ ed­dig fel­te­he­tően így gon­dol­ko­dott. An­nál is in­kább, mert zavarta­la­nul ámokfutotta a to­váb­bi mű­sor­időt az­zal, hogy el­ma­gya­ráz­ta: „Még­is­csak em­be­ri je­len­ség, em­be­rek csi­nál­ták, elég nyo­mo­rult em­be­rek, akik ilyes­mit csi­nál­nak.” Ki­fe­je­zet­ten meg­ér­tő volt, hi­szen így be­szélt: „az el­kö­ve­tő nincs tu­da­tá­ban an­nak, mit csi­nál, hi­szen sze­re­ti a gyer­me­ket…”, „idő­köz­ben fel­éb­red a sze­xu­á­lis vágy, a gye­re­kek eb­ben part­ne­rek tud­nak len­ni, hi­szen ben­nük is éb­re­de­zik a szexua­li­tás”.

Gyurkó Szil­via min­dent el­kö­ve­tett, hogy az ál­do­zat­hi­báz­ta­tás ru­tin­já­ból ki­ment­se a be­szél­ge­tést, de mi­vel Baló Né­meth Zsolt­nak ítél­te a zár­szót, még meg­hall­gat­hat­tuk, hogy „az abúzust el­kö­ve­tő szü­lőt nem sza­bad el­vág­ni a gyer­mek­től, a gyer­mek­nek mó­dot kell ad­ni ar­ra, hogy to­vább­ra is sze­ret­hes­se ezt a hoz­zá­tar­to­zó­ját”. Ha a Be­szélj ró­la hon­lap szer­kesz­tői kö­zül bár­ki is ott ül, ezt nem hagy­ta vol­na szó nél­kül.

 
2015.07.03 | Menüpont: Családon belüli erőszak | Hozzászólások: 0

A pofon, ha nőtől jön ...

A családon belüli erőszak témája kapcsán a társadalom általában a viták férfi szereplőit elkövetőként, a nőket áldozatként kezeli. Tamási Eszter kriminológus szakember szerint ennek az az oka, hogy egy személy nem lehet egyszerre elkövető, és áldozat. A férfiak 11%-a vált családon belüli erőszak áldozatává egy 2013-as, svéd kutatás szerint.

 
2015.06.25 | Menüpont: Családon belüli erőszak | Hozzászólások: 0

Határozat helyett határozott fellépést!

A nőszervezetek a sajtóból értesültek arról, hogy Balog Zoltán miniszter országgyűlési határozati javaslatot nyújtott be a kapcsolati erőszak elleni hatékony fellépést elősegítő nemzeti stratégiai célok meghatározásáról. Nem csak a hír maga ért váratlanul, de a határozati javaslat célját és koncepcióját sem értjük igazán, a tartalmát pedig több ponton aggályosnak találjuk.

 
2015.06.11 | Menüpont: Családon belüli erőszak | Hozzászólások: 0

A kormány minden szinten kihátrál a családon belüli erőszak elleni harcból

Balog Zoltán tegnap benyújtott határozati javaslata a kapcsolati erőszak elleni küzdelemmel összefüggő stratégiai célokról csak arra alkalmas, hogy újabb haladékot adjon a kormánynak az erőszak elleni fellépésre. A korábbi, 2003-as nemzeti stratégia visszavonása azt üzeni: semmilyen segítségre nem számíthatnak a bántalmazott nők.

 
2015.06.04 | Menüpont: Családon belüli erőszak | Hozzászólások: 0

Megtörtént - Hamis beutalóval pszichiátriára kényszerítve

A 45 éves gyöngyösi férfi otthonánál minden előzmény nélkül jelent meg a mentő és a rendőrség, hogy akarata ellenére a pszichiátriára szállítsák. A férfi öt napot volt kénytelen a pszichiátrián tölteni annak ellenére, hogy beszállítása előtt orvos nem is látta, ám a rejtélyes beutalót mindenki tényként kezelte. Mivel akarata ellenére megfosztották szabadságától, a férfi feljelentést tett a rendőrségen.

 
2015.04.25 | Menüpont: Családon belüli erőszak | Hozzászólások: 0

Megtörtént - 13 éves lányt csábított, majd megölte annak szerelmét

Jogerősen húsz év fegyházbüntetéssel sújtotta a Szegedi Ítélőtábla kedden azt a szolnoki férfit, aki 2011 őszén az italába csempészett droggal elkábította, majd megfojtotta korábbi barátnőjének szeretőjét. A táblabíróság előre kitervelten elkövetett emberölés és folytatólagosan elkövetett gyermekpornográfia bűntettében mondta ki bűnösnek a jelenleg 36 esztendős vádlottat.

 
2015.04.07 | Menüpont: Családon belüli erőszak | Hozzászólások: 0

Családon belüli erőszak elől menekültek - kiutasították őket

Az egyik kanadai kisváros több lakója el akarja érni, hogy járhasson iskolába két magyar gyerek, akik édesanyjukkal együtt a családi erőszak elől menekültek el Magyarországról, ám novemberben kiutasították őket Kanadából, így jelenleg a határozattal szembeszegülve Abbotsford evangélikus templomában laknak – írja a Global News.

 
2015.04.04 | Menüpont: Családon belüli erőszak | Hozzászólások: 0

Ingyenes képzés ügyvédeknek az áldozatokért

A Patent Jogvédő Egyesület hat alkalomból álló ingyenes képzést hirdet ügyvédek, ügyvédjelöltek, jogászok, joghallgatók számára a párkapcsolati erőszak áldozatainak hatékony jogi képviselete tárgyában. A képzéssorozat 2015. április és szeptember között zajlik majd Budapesten havonta egy pénteki napon 15 és 18 óra között.

 
2015.03.30 | Menüpont: Családon belüli erőszak | Hozzászólások: 0

Bántalmazott nők a gyülekezetekben - mit tehet a lelkész?

Fontos ezt a kérdést körüljárni azért is, mivel a bántalmazók gyakran keresztény értékekre hivatkozva – egyfajta isteni legitimációval felruházott, rosszul értelmezett családfői szerepből kifolyólag – magyarázzák erőszakos viselkedésüket, az áldozat oldaláról pedig mindenek elszenvedése a krisztusi szenvedés, alázat parancsának minden körülmények közötti betartásán alapul. ...

 
2015.03.28 | Menüpont: Családon belüli erőszak | Hozzászólások: 0


 


Utolsó kép


HirdetésArchívum

Naptár
<< Július / 2017 >>


Statisztika

Most: 13
Összes: 1807446
30 nap: 20746
24 óra: 717