Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Fiatalkorú elkövető végrehajtandó szabadságvesztésének esete

borton.jpgEgy kirívó példa a gyakorlatból, amikor az összes körülmény mérlegelését követően, az elkövetett cselekmény tárgyi súlyát és az elkövető személyi körülményeit is figyelembe véve, a nevelési cél szem előtt tartásával is elkerülhetetlen a végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabása a fiatalkorú elkövetővel szemben.

A Fővárosi Bíróság a 6.Fk.385/2001/60. számú, illetve a Fővárosi Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság a 3.Fkf.517/2003/16. számú ítéletével Fk. N. Viktória vádlottat bűnösnek mondta ki előre kitervelten, különös kegyetlenséggel, 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettében és ezért 9 évi fiatalkorúak börtöne büntetésre ítélte.

A vádlott a cselekmény elkövetésének időpontjában közepes fokban volt korlátozva abban, hogy cselekménye következményeit felismerje, illetve hogy e felismerésnek megfelelően cselekedjék. Fk. N. Viktória általános iskolai tanulmányait egy fejlesztő iskolában kezdte meg, azonban időközben kiderült, hogy a fiatalkorú iskolai kötelezettségeinek csak fokozott pedagógiai odafigyelés mellett tud eleget tenni.

Feltűnően zárkózott jelleme, valamint szokatlan kényszermozgásos viselkedése miatt – amely a két kéz pörgetésében és jellegzetes szájizom mozgásban nyilvánult meg – társai több alkalommal bántalmazták őt. Ezen okok miatt a 4. osztályt követően szülei átíratták az Ny.V. iskolába, ahol kis létszámú osztályban, fokozottabb pedagógusi odafigyelés mellett folytatta tanulmányait.

A vádlott osztályába összesen 12 fő járt, ebből ketten voltak lányok. Fk. N. Viktória csöndes, visszahúzódó kislány volt, baráti kapcsolatot nehezen alakított ki társaival. A külvilághoz való viszonyulására az iskolában is jellemző volt, hogy az őt ért esetleges inzultusokra, bántalmazásokra nem reagált, azokat mindenféle érzelmi megnyilvánulás nélkül tűrte. Befelé forduló jelleme a 8. osztály elejétől kezdve fokozatosan kezdett megváltozni, egyre nyitottabbá vált a külvilág és a társas kapcsolatok iránt.

Az 1986-ban született (a bűncselekmény elkövetésekor két hónap híján 14 éves) Gyk. D. Máté 4. évfolyamos korában került az NyV. iskolába. Ennek oka az volt, hogy hiperaktivitása miatt tanulási zavarokkal küzdött, az átlagosnál gyengébb koncentrációs képességgel rendelkezett, így – a vádlotthoz hasonlóan - ő is fokozottabb odafigyelést igényelt. A konfliktus helyzetekben kialakult indulatait nehezen tudta kontrollálni, a társaival ellentét alakult ki közöttük, gyakran lett részese veszekedéseknek, olykor verekedéseknek. Mindazonáltal ezek a szituációk alkalomszerűek voltak, Gyk. D. Máté iskolatársaival a korosztályának megfelelő kapcsolatot alakított ki, a lányokkal pedig soha nem került konfliktusba.

Gyk. K. Franciska sértett 1988-ban született, a bűncselekmény idején 11 éves és 5 hónapos volt. Általános iskolai tanulmányainak első éveiben kiderült, hogy a készségtárgyakból igen tehetséges, azonban a matematikával problémái vannak. Édesapja ezért – egy korábbi sikertelen iskolaváltást követően – úgy határozott, hogy lányát olyan iskolába íratja, ahol kis létszámú osztályban, közvetlenebb módszerekkel foglalkoznak gyermekével. A kislány a 4. osztályt már az Ny.V. iskolában kezdte meg. Franciska közvetlen, nyílt természete, életvidám stílusa miatt könnyen teremtett kapcsolatokat társaival. A tanárok és diáktársai is egyaránt kedvelték, külseje miatt nagy népszerűségnek örvendett a fiúk körében.

Fk. N. Viktória és Gyk. D. Máté között akkor kezdett baráti viszony kialakulni, amikor a gyermekkorú az Ny.V iskolába került. Ezt követően gyakran töltötték közösen a szabadidejüket, moziba mentek, illetve egymás lakására feljártak. Gyk. D. Máté szerelmes lett a vádlottba és – bár ez az érzelem nem volt kölcsönös – több alkalommal adott ajándékokat Fk. N. Viktóriának. A vádlott tudta, hogy gyermekkorú társa fiatalabb nála és nem töltötte még be a 14. életévét, ezen kívül mindketten tisztában voltak azzal, hogy Gyk. K. Franciska sem múlt még el 14. éves.

Miután Gyk. K. Franciska a 4. osztálytól kezdve tanulmányait az Ny.V. iskolában folytatta, barátság alakult ki közte és az akkor 7. osztályos Fk. N. Viktória között. A két lány gyakran csinált közös programot, időnként egymás lakásán töltötték szabadidejüket, azonban a vádlott idővel megharagudott a sértettre, ugyanis Gyk. K. Franciska 1999. nyarán egy iskolai tábor alkalmával vízbe ejtette a vádlott walkmanját, ami emiatt tönkrement. A walkman ellenértékét 1999. őszén Franciska édesapja, K. János térítette meg Fk. N. Viktóriának.

A két lány szülei a későbbiekben kölcsönösen tiltották gyermeküket a másik társaságától, ennek ellenére köztük a barátság visszatérően megújult. 2000. februárjától áprilisig megszakadt közöttük a kapcsolat, majd április végén kereste a vádlott ismét a sértett társaságát. Gyk. D. Máté számára Gyk. K. Franciska teljesen közömbös volt, vele nem volt közelebbi baráti viszonyban, azonban ellenszenvet sem érzett iránta, erre ugyanis semmi oka nem volt. Bár egy alkalommal Gyk. D. Mátét az osztálytársai azzal gúnyolták, hogy szerelmes a sértettbe, ennek azonban a gyermekkorú nem tulajdonított jelentőséget.

Fk. N. Viktória beszámolt Gyk. D. Máténak Gyk. K. Franciska által neki okozott sérelmekről. A vádlott 2000. április végén – pontosan meg nem határozható időpontban – megemlítette gyermekkorú társának, hogy a sértettet meg kellene erőszakoltatni valakivel, ezt követően pedig már azt az ötletet adta elő, hogy Gyk. K. Franciskát meg kellene ölni. Ebbe Gyk. D. Máté nem akart belegyezni, felvetette a vádlottnak, hogy vigyék el egy ismeretlen helyre Gyk. K. Franciskát, majd hagyják ott egyedül és így nevezett nehezen fog hazatalálni, mivel nem tud jól tájékozódni. A vádlott azonban ragaszkodott eredeti tervéhez és azt is közölte szeretné, hogy „Franciska kurvaként haljon meg.”

Fk. N. Viktória ötlete volt, hogy vigyenek magukkal zoknit, és ha a sértett kiabál, azzal tömjék be a száját. A vádlott és Gyk. D. Máté közösen határozták el, hogy a fiatalkorú lakásán található nuncsakuval (láncos bottal) fogja a gyermekkorú megfojtani a sértettet. Gyk. D. Máté a tervezgetés alatt több alkalommal kifejtette a vádlottnak, hogy ő nem akarja megölni Gyk. K. Franciskát, erre azonban Fk. N. Viktória azt felelte, hogy amennyiben a barátja akkor megteszi, mert ha nem, akkor egy „nyápic”.

2000. május 04-én a vádlott és Gyk. D. Máté úgy mentek iskolába, hogy magukkal vitték az elkövetéshez szánt eszközöket: egy zoknit, két flakont, amiben jeges, illetve sós-borsos víz volt – utóbbi azért, hogy a sértettel megitassák –, egy a szemeknél és a szájnál kivágott fekete sapkát, egy nuncsakut, egy madzagot és egy hajókötelet. Előzetesen a vádlott szólt Gyk. K. Franciskának, hogy menjen el aznap délután kirándulni vele, illetve Gyk. D. Mátéval.

A tanítást követően, a kora délutáni órákban mindhárman elindultak az iskolából, majd a gyermekkorú fiú javaslatára eljutottak a XVIII. kerület Flór Ferenc utca mellett található kiserdőbe, amely helyszínen a vádlott és a sértett korábban soha nem járt. Miközben az erdőben haladtak, Gyk. D. Máté több alkalommal félrehívta a vádlottat és közölte vele, hogy nem szeretné megölni a sértettet, ám Fk. N. Viktória továbbra is azt mondta, hogy amennyiben a barátja akar maradni, akkor meg kell tennie.

A kiserdőben egy kisebb irtásos résznél Gyk. D. Máté megállította a két lányt, majd azzal az ürüggyel, hogy mindhármukról fényképet készítenek ugyanolyan pózokban, miközben a magukkal hozott zoknit a vádlott Gyk. K. Franciska szája elé tartotta, a gyermekkorú a nála lévő madzaggal ezt nem túl erősen odakötötte. A sértett először nem akarta szájába venni a zoknit, végül azonban megtette, majd később kiköpte. Ekkor Gyk. D. Máté a nála lévő kötéllel Gyk. K. Franciska kezeit,- amelyek közül a bal keze könyékig be volt gipszelve – hátrakötözte, ezt követően ismét félrehívta Fk. N. Viktóriát és közölte, hogy még nem késő abbahagyni. A vádlott erre azt felelte, hogy „csinálják”.

A gyermekkorú ezt követően odalépett a sértetthez, a térdénél kirúgta a lábát, amitől nevezett hanyatt esett, miközben a sapka leesett a fejéről. Gyk. D. Máté lefogta a sértettet az egyik kezénél, illetve az állánál, hogy ne tudjon mozogni, kiabálni. A vádlott végig biztatta gyermekkorú társát és mondta neki, hogy fogja meg Gyk. K. Franciska mellét. Miután Gyk. D. Máté ennek a kérésnek eleget tett, a vádlott elővette a táskájából a magukkal hozott nuncsakut, a sértetthez lépett, letépte nevezett alsó testéről a ruházatot és mivel Gyk. K. Franciska elkezdett rugdalózni, ráállt a lábára, illetve abba belerúgott.

Ezt követően Fk. N. Viktória a nuncsaku 3 centiméter átmérőjű fanyelét több alkalommal a sértett hüvelyébe nyomta, majd ugyanezzel az eszközzel megütötte a fejénél, a nyakánál és a bordáinál két-három alkalommal. Ezután Fk. N. Viktória megrúgta Gy. K. Franciskát, többek között a nemi szervénél is, miközben a sértett próbált védekezni, majd megismételte azt a kijelentését, hogy Gyk. K. Franciska „kurvaként haljon meg”, megfogta a sértett fejét, a szájára rászorította a nadrágját, rálépett az egyik karjára és felszólította Gyk. D. Mátét, hogy erőszakolja meg a kislányt.

A gyermekkorú kigombolta a nadrágjának az egyik gombját, a sértett lábai közé térdelt, megkérte a vádlottat, hogy forduljon el, majd úgy tett mintha megerőszakolná Gyk. K. Franciskát. Ezt követően a vádlott szólt Gyk. D. Máténak, hogy „kezdjük el”, felvette az időközben földre került nuncsakut és a társa kezébe adta. A gyermekkorú a bottal a sértett fejét és mellkasát ütlegelte, majd átvezette a sértett nyaka alatt a láncos botot és annak két végét néhány percig összeszorítva tartotta, miközben a vádlott mintegy másfél méter távolságból szemlélte az eseményeket és összepakolta a sértett ruhaneműit, tárgyait.

Miután Fk. N. Viktória és társa meggyőződött arról, hogy a sértett már nem él, Gyk. D. Máté Gyk. K. Franciska gipszére ráírta, hogy „Game over”(a játéknak vége). Közösen betakarták növényzettel Gy. K. Franciska holttestét, majd magukhoz vették a sértett tárgyait, ruházatát és hazaindultak. Útközben a ruházatot, az iskolatáskát és a tanszereket szétszórták. Gyk. K. Franciska oszlásnak indult holttestét 2000. május 20-án találták meg. Halála erőszakos úton, a nyak eszközös leszorítása, zsinegelés okozta fulladás következtében állott be.

A fenti jogeset kitűnő példaként szolgál arra, hogy a végrehajtandó szabadságvesztés kiszabására végső eszközként kell, hogy sor kerüljön a fiatalkorú elkövetővel szemben, azonban vannak bűncselekmények, melyek tárgyi súlyát, elkövetési körülményeit figyelembe véve a végrehajtandó szabadságvesztés kiszabása nem mellőzhető. Természetesen a fiatalkorú elkövető egyéb körülményeinek figyelembe vétele sem mellőzhető, de arra kizárólag a büntetés mértékének meghatározása során kerülhet sor. A joghátrány kiválasztásánál azoknak nem lehet kiemelkedő jelentősége ilyen tárgyi súlyú bűncselekmények elkövetése esetén.

Ugyanakkor megállapítható, hogy szerencsére nem a fenti és ahhoz hasonló cselekmények elkövetése a jellemző a fiatalkorú elkövetők által megvalósított bűncselekmények egészét figyelembe véve.

Az alábbi jogeset sokkal inkább tükrözi a fiatalkorúak bűnelkövetését és tetten érhetők, azok a kockázati tényezők is melyek, mint veszélyeztető körülmények magukban hordozzák, és előre vetíthetik a bűncselekmény elkövetésének lehetőségét. A cselekmény tárgyi súlyát és az elkövető személyi, és egyéb körülményeit figyelembe véve a büntetőjog eszközrendszerén túl, azok mellett nem kizárólag az igazságszolgáltatás számára nyitva álló lehetőségek, hanem inkább a büntetőjogon kívüli, különböző gyermekvédelmi és gyámhatósági intézkedések kerülhetnek előtérbe és vezethetnek eredményre.

A Nagykanizsai Járásbíróság jogerős ítéletével Fk. O. M. vádlottat bűnösnek mondta ki lopás vétségében és ezért 2 évre próbára bocsátotta, valamint megállapította, hogy a vádlott ezen időtartam alatt pártfogó felügyelet alatt áll.

A megállapított tényállás szerint Fk. O. M. vádlott 2013. július 12. napján 15 óra 30 perc körüli időben Letenyén, a Fő téren levő Lilla presszó előtti tárolóban leállított, K. T. tulajdonát képező kerékpárról eltulajdonította a sértett által a csomagtartón elhelyezett 3.500,-Ft értékű hátizsákját a benne található 12 éves Nokia 3109 típusú mobiltelefonjával, mely 3.000,-Ft értéket képviselt, továbbá egyéb személyes tárgyaival, igazolványaival – így személyi igazolványával, lakcímkártyájával, adó és TB kártyájával –, valamint bankkártyájával. Fk. O. M. vádlott a sértettnek az eltulajdonítással összesen 9.320,-Ft kárt okozott, mely részben megtérült a használati tárgyak egy részének, és az igazolványok lefoglalásával, és a sértett részére történő kiadásával.

K. T. sértett polgári jogi igényt nem terjesztett elő. A vádlott személyi és vagyoni körülményei vonatkozásában megállapításra került, hogy nőtlen családi állapotú, kiskorú gyermeke nincs. Iskolai végzettsége 8 osztály, munkahellyel, jövedelemmel nem rendelkezik, szülei tartják el. Vagyona nincs.

A vádlottat korábban a Nagykanizsai Járásbíróság, mint Fiatalkorúak Bírósága a 2013. július 17. napján jogerőre emelkedett határozatával lopás vétsége miatt 1 évre próbára bocsátotta. A rendelkezésre álló szabálysértési priuszból megállapítható, hogy Fk. O. M. vádlottal szemben a Nagykanizsai Járásbíróság az elmúlt két évben két alkalommal alkalmazott figyelmeztetést tulajdon elleni szabálysértés miatt.

Az iratok közt szereplő környezettanulmányból megállapíthatóan Fk. O. M. vádlott szüleivel és testvéreivel lakik rossz lakás és szociális körülmények között, családi kötődései, érzelmi kapcsolatai felszínesek, értékrendje, értékítélete nincs. Konstruktív szabadidős tevékenységet nem folytat, reális elérhető tervei nincsenek, jövőképpel nem rendelkezik. A környezettanulmány elkészítésének időpontjában Fk. O. M. vádlott a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat tájékoztatása szerint a rendszertelen iskolába járása miatt védelembe vétel alatt állt.

Gájerné Dr. Szabó Andrea

Előzmény:

Fiatalkorú bűnelkövetők büntető igazságszolgáltatása - katt ide

Fiatalkorúak bűnözése, és annak okai - katt ide

Folytatásban:

Fiatalkorúak bűnelkövetésének megelőzése - katt ide

 
 


Utolsó kép


HirdetésArchívum

Naptár
<< Július / 2017 >>


Statisztika

Most: 24
Összes: 1804281
30 nap: 21464
24 óra: 612