Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Bíróság

Igazságszolgáltatás. ... Kérdem én: a bíróságokon? .... Ahol gyermekeket érintő ügyekben mindössze csak a gyermekek jogait nem veszik figyelembe? Ahol a gyermekek jogainak képviseletére hivatalból nem rendelnek ki gyermekjogi képviselőt? Ahol a gyermek veszélyeztetettségét polgári bíróság tárgyalja, miközben magát a cselekményt a Büntető Törvénykönyv szabályozza? Ahol úgy dönthetnek a bírák gyermek- és családjogi ügyekben, hogy nincs meg ehhez a megfelelő, szakirányú, speciális szakvégzettségük? (a felsorolás szabadon folytatható) ...

... Íme az elrettentő példák sora:

 

 

 

Cikkek

Szabálysértési bíróság elé állítás gyakorlati kérdései fiatalkorúak esetében

Előfordulhat olyan eset, hogy a fiatalkorú pénzbírság kiszabását nem vállalja és a határozat meghozatalakor a tizenhatodik életévét még nem töltötte be vagy bár betöltötte, de nem járul hozzá a közérdekű munka büntetés kiszabásához. Ebben az esetben az az érdekes helyzet áll elő, hogy az elvileg enyhébb szabályok alkalmazásának köszönhetően a fiatalkorú elkövető csak egyetlen egy büntetéssel sújtható, a legsúlyosabbal, az elzárás büntetéssel. Igaz a büntetés helyett intézkedésként figyelmeztetés is alkalmazható, de ez a két végletet jelenti.

 
2017.03.07 | Menüpont: Bíróság

A szülőtartásra irányuló perek visszásságai

A tartásra szoruló szülőnek több gyermeke is van, akik közül mindössze egy gyermek maradt az országunkban, aki a per megindulásakor azonnal riasztotta a külföldön élő testvéreit, annak vonatkozásában, hogy szülőtartásra irányuló kereset van a bíróságon, ha onnan érkezik levél, azt ne vegyék át. Ez így is történt. A bíró hatósági személyt kért fel a külföldön élő gyermekek és konkrét lakcímük felkutatására, ennek költségét a tartásra szoruló szülőre terhelte. S mivel a szülő, éppen a tartásra való rászorultsága miatt ezt a költségnemet megfizetni nem tudta, így a külföldi lakcímek felderítése elmaradt, ily módon a külföldön élő gyermekeknél környezettanulmányok sem készülhettek el.

 
2017.02.05 | Menüpont: Bíróság

A 7 évig tétlen gyámhivatallal szemben, részesként az elkövetésben, nem emeltek vádat

Sem az ügyész, sem a bíró nem emelt vádat, másodrendű vádlottként a gyámhivatal ellen. Arról a gyámhivatalról beszélek, aki 7 egész éven keresztül némán és tétlenül nézte végig, mit tesznek ezek a „szülők” a saját gyermekeikkel. Annak ellenére, hogy az iskola folyamatosan jelzett, és jelzett. A bíró megítélésben ez a gyámhivatali hozzáállás nem jelenti azt, hogy a gyámhivatal részese volt a szülők általi elkövetésnek. És még ettől is továbbment a bíró, mert, bár megvonta a szülők felügyeleti jogát, de ugyanehhez a cselekményben részes gyámhivatalhoz helyezte azt a döntési jogot, hogy a gyermekeket kényszeríti-e az őket eddig kínzó szülőkkel való kapcsolattartásra, vagy sem.

 
2017.02.02 | Menüpont: Bíróság

Bontóper - meglepetésekkel

A feleség kísérletet tett a közös megegyezésre, amint az az iratokból is egyértelműen kiderül, azonban mivel a férj a legkisebb hajlandóságot sem mutatta az ezirányú együttműködésre, így megkezdődött a per. Véleményem szerint 2006. tavaszán egyik fél sem – beleértve jogi képviselőiket is – gondolt arra, hogy jogerősen csak 2013 októberében fog befejeződni a kettejük „kapcsolata”.

 
2017.01.25 | Menüpont: Bíróság

Példás büntetést a vörösiszap-katasztrófa felelőseinek!

károsultak jóvátétele teljes körűen még mindig nem történt meg. A Veszprémi Törvényszék tavalyi elsőfokú ítéletével felmentette mind a 15 vádlottat minden vádpont alól (halált okozó gondatlan közveszély okozás vétsége, gondatlanságból elkövetett környezet- és természetkárosítás, és a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése) alól is.

 
2017.01.24 | Menüpont: Bíróság

Különvélemény

Pár évvel ezelőtt azt mondtam, hogy figyeljétek meg, vissza fog jönni az ököljog Magyarországon, mert máshogy jogot érvényesíteni, ebben a korrupt közigazgatási rendszerben nem lehet annak, akinek igaza van, de pénze nincs ahhoz, hogy érvényesíthesse is az igazát. Évek múlva, egy jogásztól tudtam meg, hogy Magyarországon a bíróságokon nem igazságszolgáltatás, hanem jogszolgáltatás zajlik. Arra már teljesen magamtól jöttem rá, hogy egy szolgáltatás attól szolgáltatás, hogy nemcsak igénybe lehet venni, hanem meg is lehet vásárolni azt. Akinek nincs pénze, nem vásárol, ily módon igénybe sem vesz.

 
2017.01.14 | Menüpont: Bíróság

Új szabályozás a Polgári Perrendtartásban

Fontos, a perkoncentráció elvét érvényesítő újítás, hogy az érdemi tárgyalási szakban az új Pp. alapján alapesetben is lehetőség nyílik majd több, akár egymást követő napra is tárgyalást kitűzni, a fél személyes meghallgatását a bíró pedig hivatalból is elrendelheti. A jogalkotó a törvényben meghatározott bizonyítási eszközök kifejezett tiltása mellett bizonyos esetekben, ha az eljárásban részt vevők érdeki úgy kívánják, lehetőséget biztosít a jogsértő bizonyítási eszközök bírói mérlegelés alapján történő igénybe vételére.

 
2017.01.14 | Menüpont: Bíróság

Pár évet adtak gyermekkínzásért és csecsemőgyilkosságért

Ismételten egy olyan ítélet született, ahol a bántalmazót és bűntársát enyhe szankcióval illették, ha figyelembe vesszük, milyen mértékű, embertelen kínzásnak tették ki áldozataikat. Ha felnőttel szemben követték volna el kegyetlenkedéseiket, nagy valószínűség szerint – ismerve a bírósági gyakorlatot – nem találtak volna ennyi enyhítő körülményt. Csakhogy ebben az esetben az áldozat gyermek, így az ítélet a kegyetlenkedésért és a gyilkosságért mindössze 8 év.

 
2017.01.11 | Menüpont: Bíróság

Évekig tartó bántalmazás és maradandó sérülések okozása csak felfüggesztett büntetést érdemel

A kislányt a nagymama gondozta évekig, mert az anyja hátrahagyta őt, de az apja sem jeleskedett a vele való törődésben. Majd az apa élettársi kapcsolatot létesített, és elvitte magával a kislányt. A kislány évekig fizikai és érzelmi bántalmazást szenvedett el a nevelőanyjától, végül maradandó károsodást is szenvedett. Ezért a tettéért a bíróság mindössze felfüggesztett büntetést ítélt meg a nőnek, az apa felelősségét a történtekben nem vizsgálta, a szülői felügyeleti jog mindkét elkövetőnél megmaradt.

 
2017.01.04 | Menüpont: Bíróság

Ha a gyermektartásdíj alapja külföldi munkavállalásból származó jövedelem

Az alapszükségletek körébe nem csupán a lakhatás, az egészséges élelmezés, ruházkodás, valamint a kiskorú gyermek taníttatásával kapcsolatos kiadások, hanem a kulturális, sportolási és bizonyos rendkívüli képzésben való részvétel szokásos költségei is beletartoznak, és az alapszükségletek köre - a gyermek korától, egészségi állapotától, irányultságához igazodó neveltetésének feltételeitől, és esetleg más, egyéni körülményektől függően - eltérő is lehet. 

 
2016.12.25 | Menüpont: Bíróság


 


Utolsó kép


HirdetésArchívum

Naptár
<< Június / 2017 >>


Statisztika

Most: 13
Összes: 1807446
30 nap: 20746
24 óra: 717