Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Magyar módra ...

akikkel-ezt-meg-lehet-tenni.jpgLengyelországban a nyugdíj minimum összege 75 000 forintnak megfelelő összeg, nálunk pedig 28 500 forint. A különbség óriási. Most mégsem a nyugdíjasok, hanem a rokkantak szempontjából vizsgálnám meg a kérdést.

A rokkant ellátások bármely fajtája minden esetben a nyugdíj minimum összegének az a töredéke, amit a rokkantsági fok százalékos értéke jelent. Tehát: ha valaki 51%-os egészségkárosodást szenvedett el, akkor a 28 500 forint 51%-ára jogosult, azaz: kevesebb, mint havi 15 000 forint ellátást kaphat. (Ha nincs meg a szükséges szolgálati ideje – ami az X generációra igencsak jellemző, mert bár ők az életük nagy részét már végigdolgozták, de kizárólag fekete foglalkoztatásban, mert más normális lehetőség a rendszerváltást követően nem volt. A „maszekok” ugyanis kizárólag ebben a formában foglalkoztattak. Vagy nem foglalkoztattak. Pont.)

Hurrá!

Ebből neveli a magyar rokkant a gyermekét, és igyekszik majd megfelelni a szülőtartásra vonatkozó törvény rendelkezéseinek, miközben kiváltja a havi gyógyszereit, annak érdekében, hogy életben is maradjon. Azokat a gyógyszereit, amelyek árát rejtetten és folyamatosan emelik. Mégpedig olyan ütemben, ahogyan az állam kivonja a gyógyszerárakból a támogatásait (értsd: átlag 3 havonta). Ne felejtsük el: nem véletlenül szüntették meg az OEP intézményrendszerét. …

Meg aztán: ha valaki úgy rokkant meg, hogy közben azért van futamideje, mondjuk egy lakáshitelnél, akkor a megrokkanását követően pontosan ennyi összegből fedezi a fenti költségek mellett a hitel törlesztőrészleteit. Ugyanis, hiába köttetnek a bankok hitelfedezeti biztosítást az adóssal a hitel kifolyósításakor, az semmi más célt nem szolgál, minthogy a megfelelőképpen és módon lehúzzák az adóst a bank leányvállalatai (értsd: a bank saját tulajdonú biztosítói), ugyanis abban az esetben, ha, példának okán, a rokkantság – és így a havi bevétel jelentős csökkenése – miatt bedől a hitel, a biztosító bizony nem fedezi a bank felé a kárt.

Indoklás természetesen minden esetben van: az ügyfél nem jelentette be 3 hónappal a megrokkanása előtt, hogy őt pl. közúti-, vagy munkahelyi baleset fogja érni, amelyből adódóan meg fog rokkanni, és a biztosítási szerződés kimondja: csak abban az esetben áll helyt a biztosító, ha az ügyfél minimum 3 hónappal előre jelzi a várható fizetési nehézségeit. … (ez a megállapítás nemcsak a megrokkanásra, hanem a tartós megbetegedésekre is vonatkozik).

Szóval, amit az ügyfél a hitelfedezeti biztosításokra kifizet, az nem más, mint nagyvonalú ajándékpénz a – tévedés ne essék - banknak.

A rokkant nem fordulhat az Eszközkezelőhöz, mert még az Eszközkezelő által kért részleteket sem tudja megfizetni az akkor már végrehajtott rokkant ellátásából. Nem kérhet családi csődvédelmet sem, mert nem elég magas a jövedelme ahhoz sem. Önkormányzati lakást szintén nem fognak neki biztosítani, lévén, az önkormányzat nem hülye, pontosan tudja, hogy a rokkant ellátás összege arra elég, hogy a rokkant felhalmozhassa belőle a rezsitartozásait. A végrehajtott rokkant ellátás pedig még annyira sem elég. No, hát ezért nem fog a rokkant önkormányzati lakást sem kapni.

A rokkant ennyi bevétellel, ha bedőlt a hitele, az utcára kerül, ezzel együtt gyermekeit azonnal elveszíti. Mint ahogyan az ellátást is – hiszen lakcím nélkül nincs hová folyósítani az ellátását. No, de, ha mégis volna lakcíme, nagy szerencse folytán, és megmaradhat ez a fenomenális összegű ellátása is, jön az újabb koppanás. Ennek pedig az a neve: végrehajtási eljárás.

Aminek a legnagyobb esélye mégsem a hitelkövetelés, hanem a gyermektartásdíj fizetési kötelezettség elmulasztása. Hiszen egy rokkant ebből a részjövedelméből tartásdíjat fizetni nem tud, csak állami kényszerrel, amibe, végső esetben belehal. Ugyanis, ha fizeti a tartásdíjat, akkor vagy éhen hal, vagy a gyógyszereit nem tudja kiváltani, és akkor abba hal majd bele… (Sok esetben ugyanis a megítélt tartásdíj több, mint maga a rokkant ellátás összege.)

A rokkant ellátás ugyanis, a végrehajtási törvény rendelkezései szerint, egészségkárosodott személyek egészségkárosodásuk alapján járó havi ellátása, s mint ilyen, mentes a végrehajtás alól. Igen ám! … Csakhogy, mivel vészesen ürül a nyugdíjkassza, Állam Bácsi úgy döntött: a nyugdíjjárulékot fizetniük kell a rokkantaknak is, ergo: a rokkant ellátást a nyugellátásra vonatkozó törvény szerint átminősítették nyugdíj jellegű jövedelemmé, annak érdekében, hogy a rokkant is fizethesse a nyugdíjjárulékot, minden hónapban. A nyugdíj pedig végrehajtható.

Tehát, magyar módra történt jogi szabályozás szerint a rokkantak ellátása a végrehajtási törvény szerint nem végrehajtható, a nyugellátásra vonatkozó törvény szerint viszont igen. És melyik törvényt alkalmazzák a végrehajtási eljárásban, a rokkantak esetében? A végrehajtási törvény rendelkezéseit? Isten ments! A végrehajtási eljárásokra nem a végrehajtási-, hanem a nyugellátásokra vonatkozó törvény érvényesül.

Tartásdíj végrehajtásánál a rokkantak ellátása esetében nem érvényesül a végrehajtási törvény azon rendelkezése, hogy kizárólag a 28 500 forint feletti rész végrehajtható. Ez pont nem érdekli a Nyugdíjfolyósítót. Ő bizony fogja, és viszi az ellátás felét, hivatkozva a gyermekvédelmi törvény rendelkezéseire, mi szerint a szülő a saját megélhetése terhére is köteles tartani a gyermekét.

Ha a rokkant, megrokkanása előtt vállalkozást üzemeltetett, a több hónapos betegség ideje alatt köztartozást halmozhat föl, melyet a NAV hajt végre. A hosszú időtartamú megbetegedés, mely megrokkanással jár azt is eredményezi, hogy a vállalkozásnak bevétele hónapokon át nem lesz (hacsak nem több személy üzemeltetésében van a vállalkozás), ily módon a rokkant ellátás kerül végrehajtás alá, hiszen ezért módosították úgy az adóügyi szabályokat, hogy a vállalkozás ügyvezetője a teljes magánvagyonával is felel a vállalkozás tartozásaiért. Igaz, a NAV végrehajtás esetében – elméletileg – a közigazgatási eljárásokat előíró törvény szerint létezik méltányosság az adók módjára végrehajtott tartozás esetén, de, mivel Állam Bácsi nem hülye, ezt csak a legritkább esetben engedélyezik. (Értsd: ha ügyvéd kéri, vagy legalább részletes jogszabályi hivatkozásokat terjeszt elő az ügyfél.)

Összegezve tehát kijelenthető: a rokkantak ellátásának végrehajtásakor minden más törvény érvényesül, a végrehajtási törvény rendelkezésein kívül. Magyar módra.

Szóval van egy alig tízezerből, vagy pár tízezerből tengődő rokkantunk, az utcán, és egy végrehajtási eljárás kellős közepén, akitől, maradva a fenti példánál, elvették a gyermekeit. Helyt tud-e állni a gyermekvédelmi eljárásban, ha postaköltségre sincs pénze? Meg egyáltalán: hajléka sincs, ahová kapcsolattartásra vihetné gyermekeit, vagy ahová címezhetnék számára a határozatokat. Továbbmegyek: kapcsolattartásra utazni sem fog tudni, mert a menetjegyeket bizony ki kell(ene) fizetni. A gyermekvédelem rendszere pedig nem szokott arra figyelni, hogy a szülőhöz közel helyezze el a hatósági gondozásba emelt gyermekeket – oda helyezi el, ahol van hely. Ha az ország másik végébe, akkor oda.

Merthogy a fentiekből adódóan is egyre több gyermek kerül hatósági gondozásba, a hely pedig egyre kevesebb. Januártól a kiemelések száma ugrásszerűen fog megnőni, az új gyermekvédelmi törvény bevezetésével.

A nyugdíjasok tiltakoznak, ezerrel, nagy hangon hirdetve: kevés a nyugdíj, kevés a jövő évi emelés.

A rokkantak ugyanakkor teljesen némák. Pedig nem a nyugdíj összege csapja ki az embereket az utcára, ha bekövetkezik a teljes csőd a családi gazdálkodásban, hanem a rokkant ellátás. Ennek oka pedig egy kézenfekvő ténnyel magyarázható: a nyugdíjas már nem nevel kiskorú gyermeket – a legtöbb rokkant még igen. …. Ezáltal a nyugdíjasnak jóval kevesebb a havi kiadása, mint a rokkantnak, mégis kevesebből kell élnie a rokkantnak, mint a nyugdíjasnak, ugyanakkor Állam Bácsi mégsem a rokkantak ellátást emeli, hanem a nyugdíjasokét, indokolva a nyugdíjasok gyógyszerszükségleteivel. A gyógyszerszükséglet egyébként a rokkantaknál klasszisokkal több, mint a nyugdíjasoknál (lévén a gyermekgyógyszerek többségén már évek óta nincs állami támogatás, és ha beteg a gyerek, az ő gyógyszereit is ki kell váltani – no, de, ki figyel oda ilyen apróságra?) …

És még ezekkel az emelgetésekkel is a béka feneke alatt vagyunk, a rokkantak pedig ki sem tudnak jönni onnan. Ha megrokkansz, meghalsz.

Magyar módra, hogy számodra már ne kelljen Állam Bácsinak biztosítania a nyugellátásodat. 

 
 


Utolsó kép


HirdetésArchívum

Naptár
<< Július / 2017 >>


Statisztika

Most: 11
Összes: 1805294
30 nap: 21219
24 óra: 806